xxx

radca prawny

h.kedracki@sobczynscy.pl
+48 609 168 868
polski, angielski, hiszpański

Doświadczenie

Hubert Kędracki specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w kancelarii prawnej, jak i w dziale prawnym spółki prawa handlowego. Nabywaną w trakcie studiów wiedzę poszerzał poprzez uczestnictwo w konkursach i konferencjach naukowych, m.in. brał udział w finale Międzynarodowego Konkursu Prawa Humanitarnego „Youth for Peace” w Mińsku oraz w międzynarodowej konferencji „Mokslines Minties Svente” na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie. W okresie wrzesień 2016 – styczeń 2017 wziął udział programie Erasmus+ i odbywał studia na Uniwersytecie w Jaen w Hiszpanii, gdzie uczestniczył zajęciach dot. tematyki nieobjętej programem studiów w Polsce – obejmującej zagadnienia z zakresu handlu międzynarodowego oraz klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Odbywa aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2017 r. ukończył na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa spółek handlowych.

Interesuje się historią, sportem oraz geografią, uwielbia podróże. Aktywnie uczestniczy również w amatorskich zawodach siatkarskich – rozgrywanych zarówno w hali, jak i na plaży.

Na blogu

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

16 września 2020 | Michał Sobczyński, Hubert Kędracki , Kamil Misiak

Informacja prawna dotycząca obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych …