xxx

radca prawny

i.rybska@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski, rosyjski

Doświadczenie

Izabela Rybska jest radcą prawnym w zespole prawa pracy.

Izabela Rybska aktualnie specjalizuje się w dziedzinie prawa pracy, prawa imigracyjnego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prawa cywilnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując początkowo w Wydziale Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zajmowała się udzielaniem zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, a następnie w poznańskich kancelariach, w których specjalizowała się w sprawach z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym sporów dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień, prawa pracy, prawa imigracyjnego i prawa oświatowego.

Izabela Rybska jest absolwentką prawa i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W toku studiów brała udział w wymianie Erasmus+ i była studentką Uniwersytetu Wileńskiego.