xxx

aplikant radcowski

l.pawlak@sobczynscy.pl
+48 663 329 680
polski, niemiecki

Doświadczenie

Linda Pawlak-Dolata jest aplikantem radcowskim w zespole procesowym. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii syndyka oraz kancelarii prawnej  obsługującej towarzystwa ubezpieczeniowe.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.