xxx

prawnik

m.zmijewski@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski
Marek Żmijewski

Doświadczenie

Marek Żmijewski jest prawnikiem w zespole procesowym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a także w postępowaniach sądowych.

Swoje kompetencje rozwijał już od początku studiów, pracując w lubelskich kancelariach prawnych. Odbył staż w ramach unijnego programu „Law in action”. Doświadczenie zdobywał pracując jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, a następnie w Sądzie Okręgowym w Katowicach, gdzie zajmował się sporządzaniem projektów orzeczeń z zakresu prawa gospodarczego i prawa karnego. Obecnie zajmuje się wspieraniem procesów importu samochodów używanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w zakresie kwestii prawnych i podatkowych.

W 2017 roku ukończył studia na kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie broniąc pracę magisterską pt. „Piękno jako wartość prawnie chroniona w polskim porządku prawnym – wybrane przykłady”.

Pasjonuje się motoryzacją, podróżowaniem na własną rękę i improwizacją teatralną, jest wieloletnim kibicem klubu FC Barcelona, uwielbia koty.

Specjalizacje