xxx

prawnik

m.borkowska@sobczynscy.pl
+48 697 028 192
polski, angielski

Doświadczenie

Martyna Borkowska jest prawnikiem w zespole procesowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w zachodniopomorskich kancelariach specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.  Zajmowała się głównie obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowej, sporządzaniem pism procesowych w sprawach cywilnych i karnych oraz udzielaniem opinii prawnych. 

Brała czynny udział w konferencjach naukowych – w formie posterowej na dwóch konferencjach naukowych z prawa finansowego oraz w formie ustnej na konferencji naukowej z prawa administracyjnego. 

W swoim dorobku ma również rozprawy naukowe, w tym rozdział „Danina solidarnościowa w polskim systemie podatkowym” w monografii pt. „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego” pod redakcją W. Bożka i E. Kowalewskiej, który poświęcony został analizie „daniny solidarnościowej”, rozdział pt. „Komornik jako płatnik przy egzekucji należności pracowniczych”  w monografii pt. „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”  pod redakcją Pawła Mańczyka oraz artykuł w czasopiśmie Uniwersytetu Szczecińskiego „FiskUS” pt. „Komornik a VAT”.

W 2021 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła również szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie fortepianu. 

W wolnych chwilach aktywnie spędza czas, pasjonuje się fotografią, podróżowaniem i muzyką. 

Specjalizacje