xxx

konsultant prawny

m.muzolf@sobczynscy.pl
+48 604 332 629
polski, angielski

Doświadczenie

Mikołaj Muzolf jest konsultantem prawnym specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie ubezpieczeniowy. 

Jest studentem III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywnie działa w strukturach samorządu studenckiego oraz organach uczelni, będąc m.in. wiceprzewodniczącym Rady Samorządu oraz członkiem Senatu Uczelni. W ramach tych aktywności koordynuje wiele eventów studencko-uczelnianych, np. Przegląd Artystyczny CIN_art, 100-lecie Wydziału Prawa czy Wielkie Grillowanie UAM.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od samego początku w naszej kancelarii.