xxx

pracownik administracyjny

n.zedzian@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Natalia zajmuje się obsługą sekretariatu Kancelarii. Jest studentką IV roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz w kancelarii adwokackiej.

Interesuje się prawem karnym procesowym i prawem karnym penitencjarnym oraz kryminologią.

W wolnym czasie czyta książki, uprawia jogę lub wędruje po górach.