xxx
17 stycznia 2024

Doradzaliśmy Tar Heel Capital

Zespół prawa spółek i transakcji pod kierownictwem Partnera Zarządzającego Michała Sobczyńskiego po raz kolejny doradzał funduszowi THC w procesie rozszerzenia portfela inwestycyjnego o nową markę stomatologiczną – wielospecjalistyczne centrum Dental Corner z Wrocławia. Tym samym, prowadzona przez Tar Heel Capital sieć stomatologiczna Dentity liczy obecnie 16 placówek.

Obsługę prawną transakcji nabycia udziałów zabezpieczyli prawnicy z zespołu prawa spółek i transakcji: adwokat Michał Sobczyński, radca prawny Kamil Misiak i aplikant radcowski Jakub Krzywoń. Z uwagi na złożony charakter inwestycji nasze wsparcie prawne miało charakter kompleksowy. Zakres obsługi obejmował także badanie due diligence Dental Corner. Na tym etapie Tar Heel Capital wspierali również prawnicy z następujących zespołów Kancelarii:

  • z zespołu procesowego pod kierownictwem adwokat Aleksandry Sobczyńskiej (partner zarządzający kancelarii),
  • z zespołu kontraktów handlowych i środowiska pod kierownictwem adwokata Łukasza Jankowskiego (partner kancelarii),
  • zespołu prawa pracy i HR pod kierownictwem adwokat Katarzyny Gohling (partner kancelarii) oraz
  • zespołu prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych pod kierownictwem radcy prawnego Piotra Pawłowskiego (partnera kancelarii).

Finał projektu nastąpił z początkiem stycznia 2024 r.

Decyzja o poszerzeniu portfolio grupy o nową markę stomatologiczną stanowi rezultat konsekwentnej i długofalowej polityki inwestycyjnej funduszu THC. Od roku 2020 fundusz systematycznie rozwija regionalne sieci stomatologiczne. Centra stomatologiczne należące do grupy Dentity otrzymują profesjonalne wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, zakupami i administracją.

Dental Corner to wysokospecjalistyczne, 6-gabinetowe centrum stomatologii, w tym diagnostyki stomatologicznej, implantologii i ortodoncji. Działa na rynku nieprzerwanie od 15 lat pod kierunkiem swojego założyciela lek. dent. Łukasza Wojszwiłło.