Informacja dotycząca Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów

13 września 2021 | Michał Sobczyński, Magdalena Kapitan, Katarzyna Gohling

I. Zakres informacji Celem przygotowanego dla Państwa opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie przepisów dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów tj. osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, wydanych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. Więcej…

Elektronizacja postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym

26 lipca 2021 | Orest Ochocki, Mateusz Karliński

W dniu 01 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398) („Ustawa”). Wprowadzane Ustawą zmiany obejmują cyfryzację postępowań rejestrowych, która w swoich założeniach Więcej…

Relacja pomiędzy kaucją gwarancyjną a upadłością kontrahenta

22 lipca 2021 | Łukasz Jankowski

Wykonanie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane często jest zabezpieczane przez złożenie kaucji gwarancyjnej przez wykonawcę robót. Z kaucji takiej, zatrzymywanej przez inwestora, możliwe jest rozliczanie należności inwestora określonych w umowie. Najczęściej będą to kary umowne, szkody poczynione przez wykonawcę Więcej…

Plany wprowadzenia fundacji prywatnej (rodzinnej) do polskiego porządku prawnego – informacje ogólne

3 marca 2021 | Orest Ochocki, Hubert Kędracki, Przemysław Sobczyński

Sukcesja prowadzonej działalności gospodarczej ma fundamentalne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy, zamierzającego przekazać dalsze prowadzenie biznesu oraz zabezpieczyć finansową przyszłość swoją oraz swoich najbliższych. Pogodzenie przedmiotowych kwestii staje się szczególnie utrudnione w przypadku śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Obecne regulacje polskiego prawa spadkowego Więcej…

Prosta spółka akcyjna

15 marca 2021 | Przemysław Sobczyński

Od 1 lipca 2021 roku do grona spółek kapitałowych dołączy nowa – prosta spółka akcyjna (PSA). Spółka miała wejść w życie 1 marca 2021 roku jednak z powodu niedostosowania systemu S24 wymagane jest opóźnienie wejścia jej w życie o kilka Więcej…

Sukcesja na roli

4 stycznia 2021 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Gospodarstwo trzeba kiedyś przekazać następcy. Przed tym dylematem wcześniej, czy później staje każdy rolnik. Gospodarstwo rolne to głównie grunt, czyli jeden z najcenniejszych składników majątku, jaki możemy posiadać. Kwestia sukcesji na roli musi być więc dobrze przemyślana, przy czym polskie Więcej…

Przedsiębiorca jako konsument

Przedsiębiorca jak konsument

23 grudnia 2020 | Orest Ochocki

Z dniem 01 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych („Ustawa”), która wprowadza zmiany do wielu różnych ustaw. Wprowadzane zmiany obejmują także sytuację prawną przedsiębiorców Więcej…