Zegar tyka w sprawie planów ogólnych – co powinien wiedzieć inwestor - artykuł

Zegar tyka w sprawie planów ogólnych – co powinien wiedzieć inwestor?

18 czerwca 2024 | Magdalena Wilczyńska

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązuje już od 24 września 2023 roku. Zakłada ona wygaszenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i wprowadzenie planów ogólnych. W związku z tym, że studia mają obowiązywać maksymalnie do 31 grudnia Więcej…

System kaucyjny

System kaucyjny

5 czerwca 2024 | Łukasz Jankowski, Iga Ciesielska

Dzień 1 stycznia 2025 roku będzie początkiem wprowadzania na szerszą skalę systemu kaucyjnego na opakowania po napojach w Polsce. Będzie to kolejny krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dnia 13 października 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia Więcej…

Podatki od nagród w konkursach

Podatki od nagród w konkursach

15 maja 2024 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów maksymalizowania sprzedaży produktów czy zachęcania do korzystania z usług przedsiębiorców, jest organizacja akcji konkursowych. Poza licznymi korzyściami płynącymi z takich akcji reklamowo-motywacyjnych, ich organizacja wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie organizatora, jak chociażby rozliczenie Więcej…

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

8 maja 2024 |

Rozwój strategii unikania opodatkowania poprzez przenoszenie dochodów do powiązanych podmiotów mających siedzibę w państwach o korzystniejszych warunkach podatkowych (w tym zwłaszcza do tzw. „rajów podatkowych”) jest zjawiskiem dobrze znanym. Praktyka stała się podstawą Zaleceń zawartych w Rezolucji Rady Unii Europejskiej Więcej…

Dyrektywa NIS 2, czyli nowe cyber-obowiązki

Dyrektywa NIS 2, czyli nowe cyber-obowiązki

17 kwietnia 2024 | Łukasz Bonarski

Wstęp 21 563 – tyle stwierdzonych incydentów bezpieczeństwa miało miejsce w 2022 roku. W  przypadku ataków hackerskich, głównie koncentrowały się one na podatności środowiska Microsoft Exchange Server i służbowych skrzynek pocztowych. Ponadto, od dnia 22 lutego 2022 roku na terenie Więcej…

Wybrane metody dofinansowania spółek kapitałowych

Wybrane metody dofinansowania spółek kapitałowych

12 kwietnia 2024 | Kamil Misiak

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej nierzadko decyduje się dofinansować swój biznes. Dzieje się tak z różnych powodów, spółka może mieć gorszą sytuację finansową, może chcieć pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym, lub wręcz przeciwnie, gwałtowny rozwój rodzi potrzebę Więcej…

Reverse vesting w praktyce

Reverse vesting w praktyce – Kancelaria Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo przed Sądem Arbitrażowym.

2 kwietnia 2024 | Aleksandra Sobczyńska, Kamil Misiak

Adw. Aleksandra Sobczyńska (partner zarządzający) oraz r. pr. Kamil Misiak (zespół prawa spółek i transakcji) reprezentowali klienta w precedensowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym tzw. reverse vesting. Reverse vesting jest instytucją stosowaną w umowach inwestycyjnych, przyznającą inwestorowi uprawnienie do odkupienia praw udziałowych Więcej…