Nowe narzędzie walki z „kradzieżami spółek”

14 kwietnia 2022 | Orest Ochocki

W dniu 07 kwietnia 2022 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „Ustawa”), która ma dostarczyć nowe narzędzie w walce z kradzieżami spółek. Pod pojęciem tym rozumie się czynności polegające na zgłoszeniu Więcej…

Jak podwyższyć odszkodowanie za wywłaszczenie?

5 kwietnia 2022 | Piotr Pawłowski, Katarzyna Janas

W poprzednim artykule wskazaliśmy – czym jest wywłaszczenie, kiedy dochodzi do wywłaszczenia nieruchomości oraz jakie możliwości obrony ma w takiej sytuacji właściciel. Warto jednak pamiętać również o tym, że wywłaszczenie nieruchomości nigdy nie pozostaje bez rekompensaty. Jak uzyskać należne odszkodowanie? Więcej…

Kiedy dochodzi do wywłaszczenia nieruchomości?

1 kwietnia 2022 | Piotr Pawłowski, Katarzyna Janas

Właściciele nieruchomości najczęściej nie są świadomi tego, że w pewnych sytuacjach mogą utracić przysługujące im prawo własności. A jednak obowiązujące przepisy wskazują na takie przypadki. Co warto wiedzieć o wywłaszczeniu nieruchomości? O tym kilka słów w poniższym artykule. Ochrona własności Więcej…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. 1 – otwarcie likwidacji

25 marca 2022 | Orest Ochocki, Mateusz Karliński

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą organizacyjno-prawną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, spośród wszystkich spółek prawa handlowego. Zgodnie z statystykami sporządzonymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2019 roku, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) było 521,1 tys. spółek prawa Więcej…

Zasady i możliwości pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z toczącą się wojną na terenie Ukrainy – informator prawny

16 marca 2022 | Aleksandra Sobczyńska, Katarzyna Gohling, Adrianna Skorupska

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem prawnym, w którym przybliżamy przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy Ustawy za główny cel mają stworzenie szczególnej doraźnej podstawy Więcej…

Nowa ustawa deweloperska – kto będzie musiał ją stosować?

15 marca 2022 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej tj. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która z uwzględnieniem pewnych wyjątków zacznie obowiązywać Więcej…

Rejestr akcjonariuszy cz. 2 – skutki braku dematerializacji akcji

22 lutego 2022 | Orest Ochocki

O obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), zmienionej przepisami ustawy z Więcej…

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

28 stycznia 2022 | Orest Ochocki, Adrianna Skorupska

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, za sprawą nowelizacji ustawy o rachunkowości, wprowadzona została istotna zmiana dotycząca składania podpisów na sprawozdaniach finansowych. Ustawodawca postanowił umożliwić podpisanie sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzącą w skład organu wieloosobowego kierującego podmiotem. Złożenie Więcej…

Doręczenia elektroniczne

18 stycznia 2022 | Orest Ochocki, Adrianna Skorupska

Dnia 5 października 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Akt nakłada na określone w ustawie podmioty obowiązek stosowania nowych zasad w zakresie wymiany korespondencji z organami administracji publicznej oraz sądami. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w tym Więcej…

Krajowy Rejestr Zadłużonych

28 grudnia 2021 | Orest Ochocki, Adrianna Skorupska

W związku z utworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), będącego efektem postępującej cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości prezentujemy najważniejsze informacje z perspektywy funkcjonowania spółek prawa handlowego. KRZ jest rozwiązaniem wprowadzonym do użytku z dniem 1 grudnia 2021 r., tj. z dniem wejście Więcej…