Tarcza 2.0 instrumenty wsparcia

Instrumenty wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców z sektora MŚP

30 kwietnia 2020 | Aleksandra Sobczyńska

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy jakie instrumenty wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej dla firm z sektora MŚP przygotowała Agencja Rozwoju Przemysłu. W opracowaniu szczegółowo opisujemy instrumenty wsparcia dla firm: pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń, leasing operacyjny Więcej…

Kary za zatory płatnicze

Kary za zatory płatnicze oraz nowe obowiązki dla przedsiębiorców

28 kwietnia 2020 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku 2020 w życie weszła istotna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.) – dalej „Ustawa”. Od roku 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać na przedsiębiorców kary administracyjne, gdy stwierdzi nieregulowanie zobowiązań pieniężnych Więcej…

Tarcza 2.0 podwójne doręczenie

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – doręczenia pocztowe

28 kwietnia 2020 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej 1.0. oraz wprowadza kolejne rozwiązania, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym. W grupie nowych rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę znajdują się m.in. przepisy Więcej…

Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 – porównanie zmian w przepisach

22 kwietnia 2020 | Alicja Hłond

Ostatnia nowelizacja Tarczy Antykryzysowej (Tarcza 2.0.), która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku, wprowadziła m.in. następujące zmiany: w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS – wprowadzono wyraźny przepis (art. 113 Tarczy 2.0.), zgodnie z którym zwolnieniu z zapłaty polegają należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec Więcej…

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

16 kwietnia 2020 | Michał Sobczyński, Piotr Pawłowski

W dniu 18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana największa w ostatnich latach nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 1994 – Prawo budowlane oraz wielu innych ustaw regulujących prowadzenie procesu budowlanego. Większość przepisów nowelizacji wchodzi w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 19 Więcej…

Tarcza 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0–porównanie zmian w przepisach

15 kwietnia 2020 | Alicja Hłond

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznej. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelaryczne zestawienie wprowadzonych ww. projektem zmian Więcej…

Specustawa dotycząca koronawirusa

Specustawa dotycząca koronawirusa wprowadza mechanizm wstrzymujący działalność organów administracji i sądów

6 kwietnia 2020 | Łukasz Jankowski

Z dniem 31 marca 2020 r. w życie weszły przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej[1]. Jednym z bardzo istotnych skutków tej ustawy jest wprowadzenie do tzw. Specustawy wydanej 2 marca 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19[2], mechanizmu wstrzymującego faktyczną działalność organów administracji i sądów. Będzie to miało donośne znaczenie dla Więcej…

Darowizna a koronawirus

Darowizny przeznaczone na walkę z koronawirusem dają ulgi podatkowe

3 kwietnia 2020 | Aleksandra Sobczyńska

Pandemia Covid-19 to trudny czas, w szczególności dla szpitali prowadzących hospitalizację osób zakażonych oraz jednostek odpowiadających za ich wyposażenie. Wiele firm, a także osób fizycznych w geście solidarności wychodzi naprzeciw instytucjom prowadzącym działania w celu zwalczania pandemii i wspiera je darowiznami, lub organizuje zbiórki publiczne. Specustawa daje darczyńcom możliwość podatkowego Więcej…