Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

28 stycznia 2022 | Orest Ochocki

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, za sprawą nowelizacji ustawy o rachunkowości, wprowadzona została istotna zmiana dotycząca składania podpisów na sprawozdaniach finansowych. Ustawodawca postanowił umożliwić podpisanie sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzącą w skład organu wieloosobowego kierującego podmiotem. Złożenie sprawozdania finansowego na obecnych zasadach Ustawa o rachunkowości jednoznacznie wskazuje, Więcej…

Doręczenia elektroniczne

18 stycznia 2022 | Orest Ochocki, Tobiasz Czerwiński

Dnia 5 października 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Akt nakłada na określone w ustawie podmioty obowiązek stosowania nowych zasad w zakresie wymiany korespondencji z organami administracji publicznej oraz sądami. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w tym zakresie wraz z opisem skutków odejścia od tradycyjnej formy komunikacji. Więcej…