Domy powyżej 70m2 bez pozwolenia na budowę

29 czerwca 2022 | Łukasz Jankowski

Rząd w niedawnym komunikacie zapowiedział deregulację procesu budowlanego. Planowane zmiany mają umożliwić budowę domów jednorodzinnych na własny użytek – nawet o powierzchni powyżej 70m2 – bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor będzie zobowiązany zgłosić planowaną budowę domu, na podstawie projektu, jednocześnie ustanawiając kierownika budowy, który – w ramach uproszczonej Więcej…

Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące sprzedaży konsumenckiej – informator prawny

8 czerwca 2022 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling, Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Z dniem 28 maja 2022 r. upłynął termin na wdrożenie unijnej dyrektywy OMNIBUS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27.11.2019 r.), która nakazywała Państwom Członkowskim wprowadzenie do ich porządku prawnego szeregu nowych obowiązków – adresowanych do przedsiębiorców. Wprawdzie polskiemu ustawodawcy powyższego terminu nie udało się dotrzymać, jednak Więcej…