29 czerwca 2022 | Łukasz Jankowski

Rząd w niedawnym komunikacie zapowiedział deregulację procesu budowlanego. Planowane zmiany mają umożliwić budowę domów jednorodzinnych na własny użytek – nawet o powierzchni powyżej 70m2 – bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor będzie zobowiązany zgłosić planowaną budowę domu, na podstawie projektu, jednocześnie ustanawiając kierownika budowy, który – w ramach uproszczonej procedury odbioru – potwierdzi możliwość oddania budynku do użytku i zamieszkania. Należy podkreślić, że budowa domu, z zastosowaniem powyższej procedury, ma dotyczyć wyłącznie domów 2-kondygnacyjnych.

Ważne jest, że w przeciwieństwie do domów jednorodzinnych (o pow. do 70m2 wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”), planowane zmiany – dot. domów o pow. przekraczającej 70m2 – zakładają obowiązek ustanowienia kierownika budowy.

Zgodnie z deklaracją Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy – zmiany mają zostać wprowadzone od początku 2023 roku. Zapowiedź zmian zapewne wynika z faktu, że nie ma tak dużego zainteresowania domami do 70 m2 – wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”. Według danych GUS, od początku 2022 roku zgłoszono w całej Polsce wyłącznie 383 budowy domów w tej procedurze, podczas gdy od stycznia do maja 2022 roku w Polsce zostało wydane łącznie ponad 42 tys. pozwoleń na budowę domów.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *