26 czerwca 2024 | Katarzyna Gohling, Joanna Janiak

W dniu 24 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Zgodnie z jej treścią przedsiębiorcy, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 osób (w tym osoby na podstawie umów cywilno – prawnych) muszą wprowadzić wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy, czyli do 24 września 2024 roku.

Wewnętrzna procedura zgłoszeń powinna określać:

 • podmioty uprawnione przez przedsiębiorcę do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń,
 • możliwe sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę,
 • tryb postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi,
 • obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia,
 • obowiązek podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem,
 • termin przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.
 • zrozumiałe i łatwo dostępne informacje dotyczące zgłaszania naruszeń do organów zewnętrznych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy inne organy publiczne ( ten element może być określony przez przedsiębiorcę w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy czyli w terminie przewidzianym również dla tych organów na wprowadzenie własnych procedur).

Ponadto ustawa nakłada na przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 osób obowiązek:

 • konsultacji treści procedury zgłoszeń wewnętrznych z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, z określeniem minimalnego i maksymalnego czas tych konsultacji;
 • udzielenia pisemnych upoważnień podmiotom wyznaczonym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych;
 • prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 • podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony danych osobowych oraz poufności sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Ustawa zawiera również przepisy karne, przewidujące sankcje m.in. za nieustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych wbrew obowiązkowi.

Przepisy dotyczące procedury zgłoszeń wewnętrznych nie precyzują sposobu organizacji przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, co umożliwi przedsiębiorcom dostosowanie systemu zgłoszeń do specyfiki swojej działalności. 

Krótki termin na wdrożenie założeń ustawy wymaga od przedsiębiorców szybkiego  działania  w celu wprowadzenia wymaganych procedur dotyczących sygnalistów. Nasz zespół Prawa pracy i HR oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom w tym  zakresie, zapraszamy do współpracy.

Kategorie: Inne

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *