Dyrektywa NIS 2, czyli nowe cyber-obowiązki

Dyrektywa NIS 2, czyli nowe cyber-obowiązki

17 kwietnia 2024 | Łukasz Bonarski

Wstęp 21 563 – tyle stwierdzonych incydentów bezpieczeństwa miało miejsce w 2022 roku. W  przypadku ataków hackerskich, głównie koncentrowały się one na podatności środowiska Microsoft Exchange Server i służbowych skrzynek pocztowych. Ponadto, od dnia 22 lutego 2022 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje trzeci z czterech alarmowych stopni dotyczących zagrożenia Więcej…

Wybrane metody dofinansowania spółek kapitałowych

Wybrane metody dofinansowania spółek kapitałowych

12 kwietnia 2024 | Kamil Misiak

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej nierzadko decyduje się dofinansować swój biznes. Dzieje się tak z różnych powodów, spółka może mieć gorszą sytuację finansową, może chcieć pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym, lub wręcz przeciwnie, gwałtowny rozwój rodzi potrzebę pozyskania środków na nowe inwestycje. Pożyczka Pożyczka udzielana spółce kapitałowej Więcej…

Reverse vesting w praktyce

Reverse vesting w praktyce – Kancelaria Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo przed Sądem Arbitrażowym.

2 kwietnia 2024 | Aleksandra Sobczyńska, Kamil Misiak

Adw. Aleksandra Sobczyńska (partner zarządzający) oraz r. pr. Kamil Misiak (zespół prawa spółek i transakcji) reprezentowali klienta w precedensowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym tzw. reverse vesting. Reverse vesting jest instytucją stosowaną w umowach inwestycyjnych, przyznającą inwestorowi uprawnienie do odkupienia praw udziałowych innego wspólnika, zazwyczaj poniżej ceny rynkowej, w przypadku naruszenia przez Więcej…