Krajowy Rejestr Zadłużonych

28 grudnia 2021 | Orest Ochocki

W związku z utworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), będącego efektem postępującej cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości prezentujemy najważniejsze informacje z perspektywy funkcjonowania spółek prawa handlowego. KRZ jest rozwiązaniem wprowadzonym do użytku z dniem 1 grudnia 2021 r., tj. z dniem wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Rejestr pełni rolę Więcej…

Polski Ład – omówienie najważniejszych zmian prawno-podatkowych

16 grudnia 2021 | Michał Sobczyński

Przekazujemy na Państwa ręce obszerne opracowanie, w którym przybliżamy najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorców zmiany, jakie do polskiego systemu prawnego wprowadzi Polski Ład. Nowe przepisy, które w większości zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, wprowadzają szereg obciążeń, co nie pozostanie bez wpływu na sytuację finansową większości przedsiębiorstw w Polsce. W Więcej…

Zmiany w Prawie budowlanym – kto na nich skorzysta?

2 grudnia 2021 | Marcin Frąckiewicz

W związku z planowanymi zmianami w systemie prawa w ramach programu „Polski Ład”, w dniu 17 września 2021 roku uchwalono m.in. ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone modyfikacje mają ułatwić Polakom budowanie domów jednorodzinnych oraz rekreacyjnych (letniskowych). Najbardziej istotną częścią projektu Więcej…