Zmiany na lepsze – nowości legislacyjne w nieruchomościach

Zmiany na lepsze – nowości legislacyjne w nieruchomościach

15 lipca 2024 | Piotr Pawłowski

Po okresie legislacyjnego zastoju spowodowanego różnymi uwarunkowaniami politycznymi, ustawodawca w końcu podjął działania nad nowymi projektami ustaw. Dotyczy to również prawa nieruchomości. Poniżej przedstawiamy przegląd ciekawszych propozycji zmian, które w ostatnim czasie wpłynęły do Sejmu. KOWR nie sprzeda gruntu, ale… Należy pamiętać, że do 30 kwietnia 2026 roku obowiązuje nadal Więcej…

Zegar tyka w sprawie planów ogólnych – co powinien wiedzieć inwestor - artykuł

Zegar tyka w sprawie planów ogólnych – co powinien wiedzieć inwestor?

18 czerwca 2024 | Magdalena Wilczyńska

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązuje już od 24 września 2023 roku. Zakłada ona wygaszenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i wprowadzenie planów ogólnych. W związku z tym, że studia mają obowiązywać maksymalnie do 31 grudnia 2025 roku, a nieuchwalenie planu ogólnego do tej daty utrudni Więcej…

Czy deweloper musi partycypować w remoncie drogi

Czy deweloper powinien partycypować w remoncie drogi?

26 lutego 2024 | Piotr Pawłowski

Rozwój inwestycji budowlanych w miastach sprawia, że infrastruktura drogowa staje się coraz bardziej przeciążona. Budownictwo wielorodzinne i usługowe generuje zazwyczaj zwiększenie ruchu drogowego, a co za tym idzie także większe zużycie dróg. Niekiedy budowa inwestycji niedrogowej po prostu powoduje konieczność budowy lub przebudowy jakiegoś fragmentu drogi publicznej. Niestety, partycypacja w Więcej…

Zmiana definicji budowli

Definicja „budowli” do kosza – będzie rewolucja w podatku od nieruchomości po wyroku TK?

5 lipca 2023 | Piotr Pawłowski

W dniu 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów podatkowych dotyczących definicji „budowli” (sprawa: SK 14/21). Aktualnie obowiązujące przepisy stracą moc w terminie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Jakie znaczenie dla właścicieli nieruchomości ma to orzeczenie? TK wypowiedział się w sprawie, która od lat jest Więcej…

Notarialny nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych

Notarialny nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych

18 kwietnia 2023 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Dnia 28 marca 2023 roku skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. W ramach tego projektu, notariusze mają zyskać dwa bardzo ważne nowe uprawnienia: uprawnienie do wydawania notarialnych nakazów zapłaty oraz do samodzielnego dokonywania wpisów do Więcej…

Kooperatywy mieszkaniowe

Kooperatywy mieszkaniowe – samorządy pomogą w budowie mieszkań

5 kwietnia 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

Nowa formuła budowy mieszkań 1 marca 2023 roku weszła w życie nowa ustawa, która stanowi część pakietu przepisów mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Intencją przyświecającą ustawodawcy było stworzenie możliwości wspólnego wykonywania inwestycji budowlanych z pominięciem profesjonalnych deweloperów, w szczególności przez osoby posiadające określone, przydatne z punktu widzenia Więcej…

spadek wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu miejscowego

Nabywca nieruchomości nie może dochodzić odszkodowania za spadek wartości w związku z wejściem w życie planu miejscowego

19 stycznia 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

W związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nasza nieruchomość może stracić na wartości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje w takim wypadku instrumenty ochronne dla właścicieli nieruchomości. Jednym z nich jest możliwość żądania odszkodowania za poniesioną szkodę. W praktyce powstaje pytanie, czy takie roszczenie może być Więcej…

Wody na gruncie rolnym

2 grudnia 2022 | Piotr Pawłowski

Na ziemiach rolnych lub w ich pobliżu często występują zbiorniki wodne – naturalne lub sztuczne. Elementem wiejskiego krajobrazu są również rowy melioracyjne, mogące służyć odwadnianiu pól, gromadzeniu nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika. Istniejące rowy i inne urządzenia melioracyjne rozgraniczają także sąsiadujące grunty (jako miedza). Więcej…

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę

26 września 2022 | Piotr Pawłowski

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty. Grunty rolne i leśne podlegają klasyfikacji ze względu na rodzaj składających się na nie gleb (gleboznawcza klasyfikacja gruntów). Pojęcie to oznacza podział gleb na klasy bonitacyjne ze Więcej…

Nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

8 lipca 2022 | Piotr Pawłowski, Katarzyna Janas

15 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. To oznacza rewolucyjną zmianę w ustalaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Najwięcej kontrowersji budzi przy tym likwidacja tak zwanej zasady korzyści. Kto na tym zyska, a kto straci? Na to pytanie odpowiadamy w Więcej…