8 czerwca 2022 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling , Łukasz Jankowski , Łukasz Bonarski

Z dniem 28 maja 2022 r. upłynął termin na wdrożenie unijnej dyrektywy OMNIBUS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27.11.2019 r.), która nakazywała Państwom Członkowskim wprowadzenie do ich porządku prawnego szeregu nowych obowiązków – adresowanych do przedsiębiorców.

Wprawdzie polskiemu ustawodawcy powyższego terminu nie udało się dotrzymać, jednak prace legislacyjne prowadzone są obecnie w przyspieszonym tempie. Można wobec tego założyć, że czas, jaki zostanie ostatecznie wyznaczony przedsiębiorcom na wdrożenie nowych rozwiązań, będzie bardzo krótki. Warto zatem już dziś przygotować się do takich działań, gdyż wiele kierunków zmian wynika wprost z samej dyrektywy OMNIBUS.

Należy mieć przede wszystkim na względzie, że wprowadzane przepisy nałożą na przedsiębiorców nowe obowiązki, związane z informowaniem konsumentów o zmianach cen oferowanych produktów lub usług.

Pod poniższym linkiem przedstawiamy syntetyczne omówienie najważniejszych wniosków płynących z dyrektywy OMNIBUS i obecnego projektu polskich przepisów ją wprowadzających: LINK.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *