21 grudnia 2022 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostaną w końcu przepisy wprowadzające wymogi wynikające z Dyrektywy OMNIBUS, o której pisaliśmy już w czerwcu tego roku – LINK

Licznym zmianom ulegają zasady prowadzenia sprzedaży konsumenckiej, ale również informowania o sprzedawanych produktach.

W efekcie konieczne będzie na przykład informowanie o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny.

Zmienią się także kompletnie zasady odpowiedzialności za wadliwość sprzedawanego produktu względem nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, dla których kupiony produkt tylko pośrednio związany jest z przedmiotem ich działalności gospodarczej.

Zmiany dotkną w największym stopniu prowadzących sklepy internetowe. Oprócz zmian informacji o produktach w takim sklepie, przedsiębiorcy powinni niezwłocznie dostosować swoje regulaminy sprzedaży do nowych przepisów. Przykładowo, informowanie w nich po 1 stycznia, że przedsiębiorca odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru – okaże się nieprawdą.

Zmiany rzutują także na efektywne zwiększenie obciążeń przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż konsumencką. Po pierwsze, jeśli przydatność towaru do użycia będzie dłuższa niż 2 lata, to o ten czas wydłuży się okres odpowiedzialności, w którym niezgodność towaru z umową będzie mogła się ujawnić. Po drugie, wcześniej konsument na decyzję, czy chce dochodzić swoich uprawnień przed sądem – miał raptem 1 rok od ujawnienia wady. Teraz – ten okres wydłuży się aż do 6 lat. Zatem w ekstremalnym wypadku – konsument będzie mógł wrócić z roszczeniem nawet po 8 latach.

Liczne nowe obowiązki obejmą także przedsiębiorców dostarczających treści lub usługi cyfrowe konsumentom, np. w zakresie konieczności informowania go o aktualizacjach i dostarczania ich konsumentowi przez czas dostarczania treści lub usługi ciągłej lub przez czas zasadnie oczekiwany przez konsumenta, w przypadku innych treści lub usług. Ograniczone zostają także możliwości samodzielnego wprowadzania przez dostawcę treści lub usługi cyfrowej zmian do tej treści lub usługi, które nie polegają jedynie na zachowaniu ich zgodności z umową. Konieczne będzie wprowadzanie do umów lub warunków ogólnych przypadków, gdy dalej idące modyfikacje będą mogły być wprowadzane. Chodzi zatem np. o uchronienie konsumentów przed „update’ami”, które realnie pogarszają jego sytuację. Odpowiedzią na takie problemy może być np. zapewnienie konsumentowi dostępu do produktu w starszej wersji, co wprost przewiduje zmieniana ustawa


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *