Wyroki TSUE korzystne dla kredytobiorców

Wyroki TSUE korzystne dla kredytobiorców

20 czerwca 2023 | Iga Szewczyk, Karolina Jezierska

w dniu 15 czerwca 2023 r. wydane zostały przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dwa wyroki odnoszące się do kredytów frankowych. Mamy przyjemność poinformować, że oba orzeczenia są korzystne dla kredytobiorców. W szczególności wynika z nich, że: w przypadku unieważnienia umowy banki nie mogą domagać się dodatkowych opłat, wstrzymanie spłaty kredytu Więcej…

Uwaga przedsiębiorcy – 1 stycznia 2023 zmieniają się zasady sprzedaży konsumenckiej

21 grudnia 2022 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostaną w końcu przepisy wprowadzające wymogi wynikające z Dyrektywy OMNIBUS, o której pisaliśmy już w czerwcu tego roku – LINK Licznym zmianom ulegają zasady prowadzenia sprzedaży konsumenckiej, ale również informowania o sprzedawanych produktach. W efekcie konieczne będzie na przykład informowanie o najniższej Więcej…

Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące sprzedaży konsumenckiej – informator prawny

8 czerwca 2022 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling, Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Z dniem 28 maja 2022 r. upłynął termin na wdrożenie unijnej dyrektywy OMNIBUS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27.11.2019 r.), która nakazywała Państwom Członkowskim wprowadzenie do ich porządku prawnego szeregu nowych obowiązków – adresowanych do przedsiębiorców. Wprawdzie polskiemu ustawodawcy powyższego terminu nie udało się dotrzymać, jednak Więcej…

Przedsiębiorca jako konsument

Przedsiębiorca jak konsument

23 grudnia 2020 | Orest Ochocki

Z dniem 01 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych („Ustawa”), która wprowadza zmiany do wielu różnych ustaw. Wprowadzane zmiany obejmują także sytuację prawną przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lecz wyłącznie, gdy zawierają Więcej…