xxx
27 września 2022

Zespół Kancelarii zapewnił kompleksową obsługę prawną transakcji sprzedaży nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim o łącznej powierzchni ponad 284.000,00 m2. O atrakcyjności nieruchomości najdobitniej świadczy jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w całości pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny oraz bliskie sąsiedztwo już funkcjonującego centrum logistycznego i infrastruktury, w tym drogi ekspresowej S8.Nieruchomość została zakupiona przez REINO IO GP2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Propco 2 spółka komandytowa – dedykowaną spółkę powołaną przez giełdowy holding nieruchomościowy REINO Capital oraz IO Asset Management, firmę specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami przemysłowymi, przy udziale Grupy Grosvenor – jednego z największych prywatnych inwestorów na światowym rynku nieruchomości.Podczas przygotowania i finalizacji transakcji stronie sprzedającej doradzał zespół Kancelarii w osobach adwokata Michała Sobczyńskiego i adwokata Łukasza Jankowskiego. Nasi prawnicy uczestniczyli zarówno w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, jak i negocjacjach przedwstępnej i finalnej umowy sprzedaży.