xxx
25 marca 2014

Od połowy 2013 roku Kancelaria bierze czynny udział w działaniach, których celem jest uzyskanie precedensowego w skali kraju rozstrzygnięcia w przedmiocie zasad dysponowania i przekazywania środków z części oświatowej subwencji ogólnej przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W tym skomplikowanym, lecz jakże interesującym z perspektywy dalszego funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce sporze, szkoły niepubliczne reprezentuje wspólnik kancelarii Mec. Michał Sobczyński.

Przejdź do artykułu > Głos Koszaliński z dnia 25 marca 2014 roku