xxx
20 stycznia 2015

Z satysfakcją informujemy, że kancelaria Sobczyńscy Adwokaci Sp. p., nawiązała stałą współpracę z adwokatem Jerzym Marcinem Majewskim. Mecenas Jerzy Marcin Majewski zajmuje w kancelarii stanowisko of counsel.

Pan Mecenas Jerzy Marcin Majewski od 2009 r. zajmuje się legislacją, opiniowaniem ustaw, sporządzaniem i opiniowanie aktów prawnych korporacji, projektowaniem umów, zapisów arbitrażowych oraz wykładnią prawa przy sporządzaniu apelacji i skarg kasacyjnych.

Mecenas Majewski wchodzi w skład powołanego przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu d/s opracowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (w zakresie przyznania zawodowi radcy prawnego uprawnień obrońcy w sprawach karnych). Po wystąpieniu mec. Jerzego Marcina Majewskiego na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 16 stycznia 2015 r. Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Podjęcie współpracy między firmą Sobczyńscy Adwokaci i Panem mec. Jerzym Marcinem Majewskim pozwala naszej firmie poszerzyć zakres usług o usługi prawne z zakresu projektowania aktów prawnych, lobbingu, przygotowywania wniosków i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.