xxx
1 września 2021 | Milena Gapska | Rzeczpospolita

Wczoraj w Rzeczpospolitej, w zakładce „Dobra Administracja” ukazał się artykuł autorstwa Mileny Gapskiej – aplikanta radcowskiego w Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy zatytułowany „Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych”.

Autorka w tekście przybliża temat zmian środowiskowych oraz postępowań o wydanie zezwoleń inwestycyjnych, które weszły w życie z dniem 13 maja 2021, w ramach nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, z dnia 30 marca 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: link