xxx
25 kwietnia 2024 | Marek Orłowski, Łukasz Jankowski | Magazyn Biomasa

Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru Magazyn Biomasa w którym ukazał się artykuł „Drewno energetyczne w instalacjach OZE. Rozporządzenie pilnie potrzebne!” autorstwa radcy prawnego Marka Orłowskiego i adwokata Łukasza Jankowskiego.

Eksperci podkreślają, że brak jednolitych kryteriów dokonywania oceny, czy dane drewno stanowi drewno energetyczne, czy jest jedynie biomasą, wprowadza niepewność w zakresie możliwości skorzystania z pomocy przewidzianej Ustawą o OZE.

Artykuł omawia wpływ unijnych dyrektyw, w tym najnowszą dyrektywę RED III, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek stosowania różnorakich instrumentów stymulujących udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii. Autorzy omawiają ograniczenia i konsekwencje stosowania różnych rodzajów drewna, w tym brak możliwości skorzystania z różnych form wsparcia dla niektórych surowców.

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu, który analizuje aktualne regulacje, podkreśla potrzebę rozwiązania braku jednolitych kryteriów oraz wskazuje na potencjalne konsekwencje dla branży OZE.

Drewno energetyczne w OZE 1

Drewno energetyczne w OZE 2
Drewno energetyczne w OZE 3