xxx
21 grudnia 2018 | Piotr Pawłowski | Rzeczpospolita

Znaczna część gruntów na terenie kraju oddanych w użytkowanie wieczyste zmieni z dniem 1 stycznia 2019 r. swój status prawny. Wygaśnięcie tego prawa i przekształcenie go w jednolite prawo własności stanie się faktem. Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów ustawodawca postanowił je znowelizować. Zmiany dotyczą również przedsiębiorców.

Zobacz link.