xxx
16 maja 2023 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski | Rzeczpospolita

Adwokat Łukasz Jankowski oraz Łukasz Bonarski na łamach Rzeczpospolitej omawiają najważniejsze założenia projektu  ustawy w ramach którego notariusze mają zyskać dwa nowe uprawnienia:

  • uprawnienie do wydawania notarialnych nakazów zapłaty;
  • uprawnienie do samodzielnego dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych.

Planowane zmiany przepisów mają na celu odciążenie sądów we względnie prostych i bezspornych wypadkach mających wymiar bardziej techniczny, niekojarzący się ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Powyższe z założenia ma skutkować skróceniem czasu rozpoznawania wybranych spraw.

Należy założyć, że uprawnienie do samodzielnego dokonywania przez notariuszy wpisów do ksiąg wieczystych, w krótkim czasie stanie się powszechną praktyką, ułatwiającą szczególnie sprzedaż deweloperską lokali mieszkalnych. Notariusz zdecydowanie szybciej niż sąd wieczystoksięgowy wpisze do księgi nie tylko prawo własności lokalu, ale także m.in. hipotekę obciążającą taki lokal.

Odnosząc się natomiast do wprowadzenia notarialnych nakazów zapłaty – zmiany te mogą nie mieć do końca praktycznego zastosowania. Nakazy te zbliżone będą do nakazów wydawanych już przez sądy w postępowaniu nakazowym, a te już teraz należą do rzadkości.

link do publikacji

Zapraszamy do lektury!

Nakaz zapłaty notarialny