xxx
12 czerwca 2024 | Piotr Pawłowski | Rynek biogazu i biometanu

Ostatnia nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w istotny sposób ingeruje w dotychczasowy sposób realizacji projektów OZE, w tym związanych z biogazem czy biometanem. Już wkrótce lokalizowanie takich inwestycji będzie możliwe nie w oparciu o warunki zabudowy, lecz wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konsekwencje  zmian przepisów dla rynku OZE szczegółowo omawia Piotr Pawłowski w artykule „Plan na biogazownię” na łamach  magazynu Rynek biogazu i biometanu.

Link do wydania (strona 68): https://issuu.com/magbiomasa/docs/mb-2024-05-105_-_issuu