xxx
9 stycznia 2023 | Mateusz Giera | Rzeczpospolita

W grudniu w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Mateusza Giery – radcy prawnego w Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy zatytułowany „Kiedy i dla kogo nowe klauzule”.

Autor w tekście omawia zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), a dotyczące możliwości waloryzowania wynagrodzenia otrzymywanego od sektora publicznego, w kontraktach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

W artykule autor m.in. wskazuje kogo dotyczyć będą nowe zasady waloryzacji oraz w jaki sposób powinno być ustalone zwaloryzowane wynagrodzenie.

Zapraszamy do lektury!

Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców sektora publicznego