xxx
12 czerwca 2023

Kinga Argalska, Klaudia Grochowska, Zuzanna Plona-Lesiczka, Weronika Żmijewska i Marek Żmijewski zdali egzaminy zawodowe, i wkrótce dołączą do grona adwokatów i radców prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Kinga Argalska ukończyła prawo, a także stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących poznańskich kancelariach, zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie procesów inwestycyjno-budowlanych. Doradzała inwestorom, generalnym wykonawcom i podwykonawcom. Współpracowała również z podmiotami z branży finansowej oraz e-commerce, zajmując się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Aktualnie, wspiera klientów zespołu procesowego.

Klaudia Grochowska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, obsłudze przedsiębiorstw oraz prawie spółek handlowych, z uwzględnieniem aspektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Zuzanna Plona-Lesiczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wspiera klientów zespołu prawa pracy. Dorada również klientom indywidualnym w zakresie prawa cywilnego i prawa karnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących poznańskich kancelariach, zajmujących się procesami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi. Jest członkiem Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, a także stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawach dotyczących prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy.

Weronika Żmijewska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Wspiera klientów zespołu procesowego w zagadnieniach prawa cywilnego, a także w postępowaniach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w m.in. w Katowickim Sądzie Okręgowym, gdzie przez kilka lat zajmowała się prawem cywilnym, materialnym oraz procesowym.

Marek Żmijewski ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Wspiera i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i w Sądzie Okręgowym w Katowicach.