xxx
2 sierpnia 2021

Miło nam poinformować, że dnia 20 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, podzielił w całości reprezentowane przez nas stanowisko i wydał wyrok, na mocy którego zasądził od pozwanego banku (mBank S.A.) na rzecz naszego Klienta kwotę 366.500,65 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Powyższe rozstrzygnięcie, zapadło na drugim posiedzeniu, po oddaleniu w całości wniosków dowodowych zgłoszonych przez bank. 

Zespołem Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy (FSG Prawo) kierowała adwokat Aleksandra Sobczyńska – Partner Zarządzający.

Kancelaria Sobczyńscy i Partnerzy (FSG Prawo) reprezentuje Klientów – osoby fizyczne w sporach wynikających z umów o kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane we franku szwajcarskim.

Aby otrzymać bezpłatną analizę umowy wraz z szacowaną kwotą nadpłaty zapraszamy do przesłania skanu umowy wraz z załącznikami na adres: biuro@sobczynscy.pl, lub skorzystania z formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: link