Reprezentujemy klientów – osoby fizyczne w sporach wynikających z umów o kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane we franku szwajcarskim.

Z jaką umową mamy do czynienia?

W przypadku kredytu denominowanego, wnioskowana kwota kredytu wskazana w polskich złotych jest szacunkowo przeliczana i wskazana we franku szwajcarskim. W dniu podpisania umowy, wysokość kwoty kredytu jest nieznana. Klient spłaca kredyt w złotówkach, raty przeliczane są z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży.

Z kredytem indeksowanym mamy do czynienia gdy bank wypłaca kwotę w polskich złotych, ale przelicza ją po kursie kupna franka szwajcarskiego. Rata jest wyliczana we franku szwajcarskim, dniem zapłaty jest przeliczenie jej na złotówki według tabeli sprzedaży walut banku.

Co to oznacza dla kredytobiorcy?

We wskazanych wyżej umowach – kredytu indeksowanego i denominowanego, stosuje się różne mierniki określające wysokość wzajemnych zobowiązań kredytodawcy i banku. Najczęściej, zobowiązania banku przeliczane są po kursie korzystniejszym, niż zobowiązania kredytobiorcy. Tego rodzaju mechanizmy najczęściej oparte są o postanowienia umowne od dawna wpisane na listę klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych), prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Tym samym nie wiążą one kredytobiorców-konsumentów, i w większości przypadków stanowią podstawę do skutecznego dochodzenia nadpłat.

Przedawnienie rat kredytów frankowych

Mimo, że ustawodawca skrócił termin przedawnienia, dla rat spłacanych przed wejściem w życie nowelizacji termin ten nadal wynosi 10 lat.

Co możemy zrobić?

Możliwe działania zależą od rodzaju umowy kredytowej oraz podpisanych do niej aneksów. W zależności od indywidualnej sytuacji możliwe jest unieważnienie umowy kredytu lub odwalutowanie umowy kredytu (tzw. odfrankowienie).

W ramach doradztwa oferujemy:

 1. Wstępną, bezpłatną, analizę umowy i załączników wraz z oszacowaniem możliwej do dochodzenia kwoty nadpłat oraz rekomendacją w zakresie dalszego postępowania – unieważnienie lub odfrankowienia umowy.
 2. Szczegółowe wyliczenie nadpłat w formie raportu. Współpracujemy w tym zakresie z analitykiem finansowym.
 3. Opracowanie indywidualnie dobranej strategii postępowania.
 4. Reprezentację na wszystkich etapach postępowania, od etapu przedsądowego (wezwania banku do prawidłowego wykonywania umowy, przerywania biegów terminu przedawnienia, zaprzestania przez klientów płacenia rat), przez przygotowanie i złożenie powództwa oraz reprezentację we wszystkich instancjach postępowania sądowego.
 5. Wsparcie w wyegzekwowaniu od banku realizacji postanowień orzeczenia sądowego, np. zwrotu ustalonej sumy, modyfikacji harmonogramu spłat, działania egzekucyjne.

Aby otrzymać bezpłatną analizę umowy wraz z szacowaną kwotą nadpłaty wypełnij poniższy formularz lub wyślij skan umowy i załączników na adres: biuro@sobczynscy.pl

Do pobrania:

Formularz kontaktowy

  Zespół

  Aleksandra Sobczyńska

  Aleksandra Sobczyńska

  partner zarządzający, adwokat

  Na blogu

  Wyroki TSUE korzystne dla kredytobiorców

  Wyroki TSUE korzystne dla kredytobiorców

  20 czerwca 2023 | Iga Szewczyk, Karolina Jezierska

  w dniu 15 czerwca 2023 r. wydane zostały przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dwa wyroki odnoszące się do kredytów frankowych. Mamy przyjemność poinformować, że oba orzeczenia są korzystne dla kredytobiorców. W szczególności wynika z nich, że: w przypadku …