Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Wsparcie w tym zakresie jest szczególnie istotne z perspektywy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Ułatwiamy im pracę poprzez stałe monitorowanie zmieniającego się otoczenia prawnego, w tym pod kątem przepisów prawa administracyjnego. Wspieramy klientów biznesowych na etapie pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Ponadto pomagamy przy transakcjach sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości, a także przy pozyskiwaniu finansowania na poczet tego rodzaju transakcji. Reprezentujemy również naszych klientów w sporach sądowych związanych z nieruchomościami. Nie zapominamy także o kliencie indywidualnym – pomagamy w tworzeniu umów sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu praw rzeczowych na nieruchomości (np. służebności), czy też w zakresie ich komercjalizacji.

Przeprowadzamy kompleksowe badanie nieruchomości (due diligence), którego celem jest weryfikacja jej stanu prawnego i potencjalnych ryzyk związanych z transakcją. Pomagamy firmom biorącym udział w przetargach publicznych na zakup nieruchomości organizowanych przez jednostki państwowe i komunalne. Wspieramy także podmioty zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Obsługujemy również wspólnoty mieszkaniowe rozwiązując ich bieżące problemy prawne, związane np. z kosztami zarządu nieruchomością wspólną, podejmowaniem uchwał, negocjowaniem i zawieraniem umów z wykonawcami remontów.

Kancelaria w ramach usług prawnych z zakresu nieruchomości oferuje:

 • przeprowadzanie szczegółowego due diligence nieruchomości dla podmiotów prywatnych i biznesu;
 • przygotowywanie umów sprzedaży i umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości;
 • pomoc w transakcjach sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu służebności gruntowych, służebności przesyłu, hipotek oraz innych zabezpieczeń na nieruchomościach;
 • obsługę prawną przedsiębiorców przeprowadzających roboty budowlane i prace związane z infrastrukturą pod kątem problemów związanych z nieruchomościami;
 • reprezentację w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych dotyczących robót budowlanych, nieruchomości, w tym dotyczących ustanawiania służebności gruntowych, służebności przesyłu, najmów, dzierżaw, czy sporów sąsiedzkich;
 • występowanie przed odpowiednimi organami w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz pomoc w skarżeniu planów miejscowych w trybie sądowo-administracyjnym;
 • usługi prawne dla przedsiębiorstw budowlanych i architektów biorących udział w przetargach publicznych;
 • obsługę prawą najmu komercyjnego zarówno po stronie najemcy jaki wynajmującego;
 • stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Doświadczenie:

W ramach prowadzonej obsługi prawnej przeprowadzaliśmy liczne badania due dligence nieruchomości, wspierając transakcje sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, biurowe, przemysłowe lub logistyczne. Wynik przeprowadzonego przez nas due diligence niejednokrotnie był dla naszych klientów argumentem na etapie negocjowania ceny nieruchomości. W swojej praktyce prowadziliśmy inwestycje budowlane od etapu badania prawnego gruntu, przez jego zakup i realizację inwestycji, po jej sprzedaży i obsługę ewentualnych późniejszych rozliczeń.

Doradzaliśmy firmom oraz klientom indywidualnym w zakresie komercjalizacji nieruchomości. Posiadamy także bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości (budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania).

Doradzaliśmy w transakcjach zbywania nieruchomości logistycznych i biurowych.

Reprezentowaliśmy także przedsiębiorców i osoby indywidualne w sporach sądowych dotyczących nieruchomości.

Posiadamy też cenne doświadczenie w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z powodzeniem reprezentowaliśmy klientów na etapie wzruszania planów miejscowych przed sądem administracyjnym.

Wybrane projekty

 • Doradztwo i realizacja badań due diligence nieruchomości, doradztwo w transakcjach nabywania nieruchomości, uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, prawny nadzór nad przebiegiem i realizacją inwestycji oraz sprzedażą lokali dla wiodących ogólnopolskich i regionalnych firm deweloperskich.

 • Kompleksowe doradztwo prawne związane ze stworzeniem i negocjowaniem warunków umów najmu dla operatorów centrów biurowych i logistycznych.

 • Reprezentacja i doradztwo dla właściciela centrum magazynowo-logistycznego w centralnej Polsce, w transakcji jego sprzedaży na rzecz funduszu inwestycyjnego.

 • Doradztwo i reprezentacja firmy z branży budowlanej w transakcji nabycia biurowca w centrum Poznania, z wykorzystaniem leasingu zwrotnego oraz finansowania bankowego.

 • Reprezentacja i doradztwo dla właściciela biurowego projektu nieruchomościowego w centrum Katowic, w transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz grupy Echo Investment.

 • Reprezentacja i wsparcie w negocjacjach wieloletniej umowy najmu powierzchni biurowej w nowopowstałym centrum biurowym w Krakowie dla spółki – centrum usług wspólnych (shared services center), należącej do wiodącego światowego dostawcy systemów i rozwiązań dla służby zdrowia, notowanego na giełdzie w Sztokholmie.

Zespół

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

partner, radca prawny
Mateusz Giera

Mateusz Giera

radca prawny
Katarzyna Janas

Katarzyna Janas

radca prawny
Marta Rospądek

Marta Rospądek

radca prawny
Marcin Frąckiewicz

Marcin Frąckiewicz

aplikant radcowski
Milena Gapska

Milena Gapska

aplikant radcowski
Kamil Misiak

Kamil Misiak

aplikant radcowski

Publikacje

Jak realizować inwestycje na podstawie specustawy

Jak realizować inwestycje na podstawie specustawy

26 stycznia 2021 | Piotr Pawłowski, Milena Gapska | Rzeczpospolita

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego oraz Mileny Gapskiej – aplikanta radcowskiego zatytułowany „Jak realizować inwestycje na podstawie specustawy”.  Autorzy wskazują jak w praktyce wygląda realizacja inwestycji mieszkaniowych …

Ile przedsiębiorca zapłaci za bezwzględne prawo własności gruntu

Ile przedsiębiorca zapłaci za bezwzględne prawo własności gruntu

21 grudnia 2018 | , Piotr Pawłowski | Rzeczpospolita

Znaczna część gruntów na terenie kraju oddanych w użytkowanie wieczyste zmieni z dniem 1 stycznia 2019 r. swój status prawny. Wygaśnięcie tego prawa i przekształcenie go w jednolite prawo własności stanie się …

Ratunkiem jest podział

Ratunkiem jest podział

12 października 2018 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca rolny

Skoro działki o powierzchni mniejszej od 0,3 ha można sprzedać bez ograniczeń, to właściciel nieruchomości rolnej, aby uniknąć stosowania przepisów UKUR, przed sprzedażą powinien swoją nieruchomość podzielić geodezyjnie. Zobacz link.

Na blogu

Inwestycje rolnicze na nowych zasadach

Inwestycje rolnicze na nowych zasadach

19 listopada 2020 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Dnia 19 września 2020 roku weszła w życie największa w ostatnich latach nowelizacja Prawa budowlanego. Wprowadzone przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, jednocześnie zapewniając większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Obszerne zmiany w zasadach …

Prawidłowa umowa z projektantem – w interesie obu stron

Prawidłowa umowa z projektantem – w interesie obu stron

26 października 2020 | Milena Gapska

Niezwykle ważnym, a niestety często pomijanym elementem umowy o prace projektowe, jest unormowanie kwestii praw autorskich do projektu budowlanego. Właściwie skonstruowana umowa pozwala na należyte zabezpieczenie interesów projektanta będącego twórcą utworu, ale także inwestora. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione …

Nowelizacja Prawa budowlanego – w jaki sposób stosować nowe przepisy?

Nowelizacja Prawa budowlanego – w jaki sposób stosować nowe przepisy?

1 października 2020 | Piotr Pawłowski

W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowela wprowadza wiele zasadniczych zmian, w tym w zakresie formy projektu budowlanego, prowadzenia robót budowlanych, przenoszenia pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej, czy sankcjonowania niezgodnego z …