Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Wsparcie w tym zakresie jest szczególnie istotne z perspektywy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Ułatwiamy im pracę poprzez stałe monitorowanie zmieniającego się otoczenia prawnego, w tym pod kątem przepisów prawa administracyjnego. Wspieramy klientów biznesowych na etapie pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Ponadto pomagamy przy transakcjach sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości, a także przy pozyskiwaniu finansowania na poczet tego rodzaju transakcji. Reprezentujemy również naszych klientów w sporach sądowych związanych z nieruchomościami. Nie zapominamy także o kliencie indywidualnym – pomagamy w tworzeniu umów sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu praw rzeczowych na nieruchomości (np. służebności), czy też w zakresie ich komercjalizacji.

Przeprowadzamy kompleksowe badanie nieruchomości (due diligence), którego celem jest weryfikacja jej stanu prawnego i potencjalnych ryzyk związanych z transakcją. Pomagamy firmom biorącym udział w przetargach publicznych na zakup nieruchomości organizowanych przez jednostki państwowe i komunalne. Wspieramy także podmioty zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Obsługujemy również wspólnoty mieszkaniowe rozwiązując ich bieżące problemy prawne, związane np. z kosztami zarządu nieruchomością wspólną, podejmowaniem uchwał, negocjowaniem i zawieraniem umów z wykonawcami remontów.

Kancelaria w ramach usług prawnych z zakresu nieruchomości oferuje:

 • przeprowadzanie szczegółowego due diligence nieruchomości dla podmiotów prywatnych i biznesu;
 • przygotowywanie umów sprzedaży i umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości;
 • pomoc w transakcjach sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu służebności gruntowych, służebności przesyłu, hipotek oraz innych zabezpieczeń na nieruchomościach;
 • obsługę prawną przedsiębiorców przeprowadzających roboty budowlane i prace związane z infrastrukturą pod kątem problemów związanych z nieruchomościami;
 • reprezentację w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych dotyczących robót budowlanych, nieruchomości, w tym dotyczących ustanawiania służebności gruntowych, służebności przesyłu, najmów, dzierżaw, czy sporów sąsiedzkich;
 • występowanie przed odpowiednimi organami w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz pomoc w skarżeniu planów miejscowych w trybie sądowo-administracyjnym;
 • usługi prawne dla przedsiębiorstw budowlanych i architektów biorących udział w przetargach publicznych;
 • obsługę prawą najmu komercyjnego zarówno po stronie najemcy jaki wynajmującego;
 • stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Doświadczenie:

W ramach prowadzonej obsługi prawnej przeprowadzaliśmy liczne badania due dligence nieruchomości, wspierając transakcje sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, biurowe, przemysłowe lub logistyczne. Wynik przeprowadzonego przez nas due diligence niejednokrotnie był dla naszych klientów argumentem na etapie negocjowania ceny nieruchomości. W swojej praktyce prowadziliśmy inwestycje budowlane od etapu badania prawnego gruntu, przez jego zakup i realizację inwestycji, po jej sprzedaży i obsługę ewentualnych późniejszych rozliczeń.

Doradzaliśmy firmom oraz klientom indywidualnym w zakresie komercjalizacji nieruchomości. Posiadamy także bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości (budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania).

Doradzaliśmy w transakcjach zbywania nieruchomości logistycznych i biurowych.

Reprezentowaliśmy także przedsiębiorców i osoby indywidualne w sporach sądowych dotyczących nieruchomości.

Posiadamy też cenne doświadczenie w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z powodzeniem reprezentowaliśmy klientów na etapie wzruszania planów miejscowych przed sądem administracyjnym.

Wybrane projekty

 • Doradztwo i realizacja badań due diligence nieruchomości, doradztwo w transakcjach nabywania nieruchomości, uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, prawny nadzór nad przebiegiem i realizacją inwestycji oraz sprzedażą lokali dla wiodących ogólnopolskich i regionalnych firm deweloperskich.

 • Kompleksowe doradztwo prawne związane ze stworzeniem i negocjowaniem warunków umów najmu dla operatorów centrów biurowych i logistycznych.

 • Reprezentacja i doradztwo dla właściciela centrum magazynowo-logistycznego w centralnej Polsce, w transakcji jego sprzedaży na rzecz funduszu inwestycyjnego.

 • Doradztwo i reprezentacja firmy z branży budowlanej w transakcji nabycia biurowca w centrum Poznania, z wykorzystaniem leasingu zwrotnego oraz finansowania bankowego.

 • Reprezentacja i doradztwo dla właściciela biurowego projektu nieruchomościowego w centrum Katowic, w transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz grupy Echo Investment.

 • Reprezentacja i wsparcie w negocjacjach wieloletniej umowy najmu powierzchni biurowej w nowopowstałym centrum biurowym w Krakowie dla spółki – centrum usług wspólnych (shared services center), należącej do wiodącego światowego dostawcy systemów i rozwiązań dla służby zdrowia, notowanego na giełdzie w Sztokholmie.

Zespół

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

partner, radca prawny
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

partner, adwokat
Bartosz Czupryniak

Bartosz Czupryniak

radca prawny
Mateusz Giera

Mateusz Giera

radca prawny
Katarzyna Janas

Katarzyna Janas

radca prawny
Kamil Misiak

Kamil Misiak

radca prawny
Marcin Frąckiewicz

Marcin Frąckiewicz

aplikant radcowski
Milena Gapska

Milena Gapska

aplikant radcowski
Łukasz Bonarski

Łukasz Bonarski

aplikant radcowski
Iga Ciesielska

Iga Ciesielska

aplikant radcowski

Publikacje

Nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych - artykuł Łukasza Jankowskiego i Łukasza Bonarskiego w Rzeczpospolitej

Nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych - artykuł Łukasza Jankowskiego i Łukasza Bonarskiego w Rzeczpospolitej

16 maja 2023 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski | Rzeczpospolita

Adwokat Łukasz Jankowski oraz Łukasz Bonarski na łamach Rzeczpospolitej omawiają najważniejsze założenia projektu  ustawy w ramach którego notariusze mają zyskać dwa nowe uprawnienia: uprawnienie do wydawania notarialnych nakazów zapłaty;uprawnienie do samodzielnego dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Planowane …

Nowa formuła budowania osiedli – artykuł Piotra Pawłowskiego i Macina Frąckiewicza w Rzeczpospolitej

Nowa formuła budowania osiedli – artykuł Piotra Pawłowskiego i Macina Frąckiewicza w Rzeczpospolitej

11 maja 2023 | , Piotr Pawłowski , Marcin Frąckiewicz | Rzeczpospolita

Radca Prawny Piotr Pawłowski oraz aplikant radcowski Marcin Frąckiewicz na łamach Rzeczpospolitej omawiają ustawę, która weszła w życie ustawa 1 marca 2023 roku i wprowadziła nową formułę budowy mieszkań, ułatwiając realizowanie inwestycji przez kooperatywy mieszkaniowe.   Ustawa umożliwia nie …

Piotr Pawłowski autorem artykułu w Rzeczpospolitej.

Piotr Pawłowski autorem artykułu w Rzeczpospolitej. "Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę"

28 października 2022 | , Piotr Pawłowski |

W poniedziałek (24.10), Rzeczpospolita opublikowała drugą część artykułu naszego wspólnika i radcy prawnego Piotra Pawłowskiego, o tym jak klasa gruntu może blokować inwestycje w fotowoltaikę.Zapraszamy do lektury!

Prawnicy kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy FSG Prawo autorami dodatku do Rzeczpospolitej „Dobra Administracja”

Prawnicy kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy FSG Prawo autorami dodatku do Rzeczpospolitej „Dobra Administracja”

20 kwietnia 2021 | , Michał Sobczyński , Piotr Pawłowski , Łukasz Jankowski , Piotr Chwiałkowski , Milena Gapska , Kamil Misiak | Rzeczpospolita

Dziś w Rzeczpospolitej ukazał się dodatek „Dobra administracja”, którego autorami w całości są prawnicy kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy FSG Prawo. Na dodatek poświęcony szeroko rozumianej tematyce umów deweloperskich, składa się seria poniższych artykułów wraz z komentarzami: „Dziesięć lat ustawy deweloperskiej …

Jak realizować inwestycje na podstawie specustawy

Jak realizować inwestycje na podstawie specustawy

26 stycznia 2021 | , Piotr Pawłowski , Milena Gapska | Rzeczpospolita

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego oraz Mileny Gapskiej – aplikanta radcowskiego zatytułowany „Jak realizować inwestycje na podstawie specustawy”.  Autorzy wskazują jak w praktyce wygląda realizacja inwestycji mieszkaniowych …

Ile przedsiębiorca zapłaci za bezwzględne prawo własności gruntu

Ile przedsiębiorca zapłaci za bezwzględne prawo własności gruntu

21 grudnia 2018 | , Piotr Pawłowski | Rzeczpospolita

Znaczna część gruntów na terenie kraju oddanych w użytkowanie wieczyste zmieni z dniem 1 stycznia 2019 r. swój status prawny. Wygaśnięcie tego prawa i przekształcenie go w jednolite prawo własności stanie się …

Na blogu

Czy deweloper powinien partycypować w remoncie drogi?

Czy deweloper powinien partycypować w remoncie drogi?

26 lutego 2024 | Piotr Pawłowski

Rozwój inwestycji budowlanych w miastach sprawia, że infrastruktura drogowa staje się coraz bardziej przeciążona. Budownictwo wielorodzinne i usługowe generuje zazwyczaj zwiększenie ruchu drogowego, a co za tym idzie także większe zużycie dróg. Niekiedy budowa inwestycji …

Definicja „budowli” do kosza – będzie rewolucja w podatku od nieruchomości po wyroku TK?

Definicja „budowli” do kosza – będzie rewolucja w podatku od nieruchomości po wyroku TK?

5 lipca 2023 | Piotr Pawłowski

W dniu 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów podatkowych dotyczących definicji „budowli” (sprawa: SK 14/21). Aktualnie obowiązujące przepisy stracą moc w terminie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Jakie znaczenie dla właścicieli nieruchomości ma …

Kooperatywy mieszkaniowe – samorządy pomogą w budowie mieszkań

Kooperatywy mieszkaniowe – samorządy pomogą w budowie mieszkań

5 kwietnia 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

Nowa formuła budowy mieszkań 1 marca 2023 roku weszła w życie nowa ustawa, która stanowi część pakietu przepisów mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Intencją przyświecającą ustawodawcy było stworzenie możliwości wspólnego wykonywania inwestycji budowlanych z pominięciem profesjonalnych deweloperów, …

Nabywca nieruchomości nie może dochodzić odszkodowania za spadek wartości w związku z wejściem w życie planu miejscowego

Nabywca nieruchomości nie może dochodzić odszkodowania za spadek wartości w związku z wejściem w życie planu miejscowego

19 stycznia 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

W związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nasza nieruchomość może stracić na wartości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje w takim wypadku instrumenty ochronne dla właścicieli nieruchomości. Jednym z nich jest możliwość żądania odszkodowania za poniesioną …

Wody na gruncie rolnym

Wody na gruncie rolnym

2 grudnia 2022 | Piotr Pawłowski

Na ziemiach rolnych lub w ich pobliżu często występują zbiorniki wodne – naturalne lub sztuczne. Elementem wiejskiego krajobrazu są również rowy melioracyjne, mogące służyć odwadnianiu pól, gromadzeniu nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej …

Domy powyżej 70m2 bez pozwolenia na budowę

Domy powyżej 70m2 bez pozwolenia na budowę

29 czerwca 2022 | Łukasz Jankowski

Rząd w niedawnym komunikacie zapowiedział deregulację procesu budowlanego. Planowane zmiany mają umożliwić budowę domów jednorodzinnych na własny użytek – nawet o powierzchni powyżej 70m2 – bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor będzie zobowiązany zgłosić …