Kancelaria broni interesów klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.

Reprezentujemy klientów zarówno przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi, a także prowadzimy mediacje oraz negocjacje ugodowe. Priorytetem dla naszego zespołu jest przedsądowe rozwiązywanie sporów, co często jest najkorzystniejsze dla klienta. W sprawach wymagających postępowania procesowego, nasi klienci reprezentowani są przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Przygotowując strategię procesową dobieramy narzędzia najbardziej adekwatne do danej sprawy, zawsze uwzględniając cele biznesowe naszych klientów. Umiejętne prowadzenie rokowań, negocjacji oraz spraw sądowych pozwala sprawnie i skutecznie rozwiązywać spory w sposób optymalny dla klienta.

Kancelaria oferuje także pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych i skarbowych. Coraz bardziej rozbudowany system prawa karnego sprawia, że niezwykle często potrzebna jest fachowa pomoc w celu właściwej obrony interesów uczestników postępowania karnego. Nasz zespół świadczy usługi w zakresie analizy karno-prawnej i reprezentacji klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego wszystkich instancji.

Doradzamy także i prowadzimy postępowania przed organami administracji. Skomplikowany system prawa administracyjnego wymaga nie tylko znakomitej znajomości prawa, ale również szerokiej wiedzy na temat sposobu funkcjonowania systemu administracji, w szczególności w lokalnej skali. Długoletnia praktyka pozwala na nam na sprostanie tym zadaniom.

Kancelaria doradza na wszystkich etapach postępowań administracyjnych, sądowych lub sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności zajmuje się pomocą prawną w:

 • dochodzeniu roszczeń wynikających z umów (wykonanie umowy, odszkodowanie);
 • dochodzenie roszczeń z kredytów „frankowych”;
 • sporach z zakresu prawa budowlanego, rozliczeniach inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych;
 • postępowaniach sądowych dotyczących własności intelektualnej;
 • prowadzeniu sporów w sprawach pracowniczych;
 • prowadzeniu spraw za zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, rozwodowych;
 • sprawach nieprocesowych z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, służebności przesyłu);
 • sporach korporacyjnych;
 • dochodzeniu przed sądem roszczeń związanych ze szkodami komunikacyjnymi i zaniżeniem wysokości należnego odszkodowania;
 • sprawach karnych gospodarczych (sprawy przeciwko członkom zarządu spółek kapitałowych, o działanie na szkodę spółki, niegospodarność, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.);
 • postępowaniach z zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej;
 • we wsparciu obwinionych, podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych na każdym etapie postępowań karnych i wykroczeniowych;
 • reprezentacji deweloperów oraz innych przedsiębiorców budowlanych przed organami administracji w sprawach budowlanych (warunki zabudowy, zagospodarowania przestrzenne, pozwolenie na budowę);
 • postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska;
 • reprezentacji przed organami administracji państwowej (UKE, URE, UODO).

Doświadczenie:

Zespół procesowy posiada wieloletnią praktykę. Prowadziliśmy zarówno skomplikowane sprawy procesowe w zakresu prawa budowlanego (rozliczanie wielomilionowych kontraktów budowlanych) jak i niezwykle wymagające spory korporacyjne. Przez lata doskonale poznaliśmy charakterystykę oraz sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W sprawach administracyjnych, w szczególności stawiamy na bezpośredni kontakt z organami administracji oraz znajomość lokalnej charakterystyki funkcjonowania tych organów. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy w szczególności obsługując niezwykle wymagających klientów z rynku deweloperskiego.

Wybrane projekty

 • Reprezentacja przedsiębiorców i osób fizycznych w precedensowych procesach cywilnych i gospodarczych, zakończonych publikowanymi i niepublikowanymi wyrokami Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych.

Na blogu

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – doręczenia pocztowe

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – doręczenia pocztowe

28 kwietnia 2020 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej 1.0. oraz wprowadza kolejne rozwiązania, mające na celu …

Umowa o świadczenie niemożliwe (art. 387 k.c.) – charakterystyka przesłanek uznania świadczenia za niemożliwe do spełnienia

Umowa o świadczenie niemożliwe (art. 387 k.c.) – charakterystyka przesłanek uznania świadczenia za niemożliwe do spełnienia

25 maja 2020 | Kinga Kowalska

Jak zauważono już w prawie rzymskim, zobowiązanie o świadczenie, którego nie można wykonać, jest niecelowe, a zatem nieważne[1]. Powyższa myśl znalazła odzwierciedlenie w sformułowanej zasadzie prawa impossibilium nulla obligatio est (łac. „nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych”) przeniesionej …