Kancelaria broni interesów klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.

Reprezentujemy klientów zarówno przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi, a także prowadzimy mediacje oraz negocjacje ugodowe. Priorytetem dla naszego zespołu jest przedsądowe rozwiązywanie sporów, co często jest najkorzystniejsze dla klienta. W sprawach wymagających postępowania procesowego, nasi klienci reprezentowani są przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Przygotowując strategię procesową dobieramy narzędzia najbardziej adekwatne do danej sprawy, zawsze uwzględniając cele biznesowe naszych klientów. Umiejętne prowadzenie rokowań, negocjacji oraz spraw sądowych pozwala sprawnie i skutecznie rozwiązywać spory w sposób optymalny dla klienta.

Kancelaria oferuje także pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych i skarbowych. Coraz bardziej rozbudowany system prawa karnego sprawia, że niezwykle często potrzebna jest fachowa pomoc w celu właściwej obrony interesów uczestników postępowania karnego. Nasz zespół świadczy usługi w zakresie analizy karno-prawnej i reprezentacji klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego wszystkich instancji.

Doradzamy także i prowadzimy postępowania przed organami administracji. Skomplikowany system prawa administracyjnego wymaga nie tylko znakomitej znajomości prawa, ale również szerokiej wiedzy na temat sposobu funkcjonowania systemu administracji, w szczególności w lokalnej skali. Długoletnia praktyka pozwala na nam na sprostanie tym zadaniom.

Kancelaria doradza na wszystkich etapach postępowań administracyjnych, sądowych lub sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności zajmuje się pomocą prawną w:

 • dochodzeniu roszczeń wynikających z umów (wykonanie umowy, odszkodowanie);
 • dochodzenie roszczeń z kredytów „frankowych”;
 • sporach z zakresu prawa budowlanego, rozliczeniach inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych;
 • postępowaniach sądowych dotyczących własności intelektualnej;
 • prowadzeniu sporów w sprawach pracowniczych;
 • prowadzeniu spraw za zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, rozwodowych;
 • sprawach nieprocesowych z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, służebności przesyłu);
 • sporach korporacyjnych;
 • dochodzeniu przed sądem roszczeń związanych ze szkodami komunikacyjnymi i zaniżeniem wysokości należnego odszkodowania;
 • sprawach karnych gospodarczych (sprawy przeciwko członkom zarządu spółek kapitałowych, o działanie na szkodę spółki, niegospodarność, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.);
 • postępowaniach z zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej;
 • we wsparciu obwinionych, podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych na każdym etapie postępowań karnych i wykroczeniowych;
 • reprezentacji deweloperów oraz innych przedsiębiorców budowlanych przed organami administracji w sprawach budowlanych (warunki zabudowy, zagospodarowania przestrzenne, pozwolenie na budowę);
 • postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska;
 • reprezentacji przed organami administracji państwowej (UKE, URE, UODO).

Doświadczenie:

Zespół procesowy posiada wieloletnią praktykę. Prowadziliśmy zarówno skomplikowane sprawy procesowe w zakresu prawa budowlanego (rozliczanie wielomilionowych kontraktów budowlanych) jak i niezwykle wymagające spory korporacyjne. Przez lata doskonale poznaliśmy charakterystykę oraz sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W sprawach administracyjnych, w szczególności stawiamy na bezpośredni kontakt z organami administracji oraz znajomość lokalnej charakterystyki funkcjonowania tych organów. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy w szczególności obsługując niezwykle wymagających klientów z rynku deweloperskiego.

Wybrane projekty

 • Reprezentacja przedsiębiorców i osób fizycznych w precedensowych procesach cywilnych i gospodarczych, zakończonych publikowanymi i niepublikowanymi wyrokami Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Marek Orłowski

Marek Orłowski

radca prawny
Iga Szewczyk

Iga Szewczyk

radca prawny
Paulina Kaczmar

Paulina Kaczmar

aplikant adwokacki
Kinga Ostaszewska

Kinga Ostaszewska

aplikant adwokacki
Tomasz Gabała

Tomasz Gabała

konsultant prawny

Na blogu

Reverse vesting w praktyce – Kancelaria Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo przed Sądem Arbitrażowym.

Reverse vesting w praktyce – Kancelaria Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo przed Sądem Arbitrażowym.

2 kwietnia 2024 | Aleksandra Sobczyńska, Kamil Misiak

Adw. Aleksandra Sobczyńska (partner zarządzający) oraz r. pr. Kamil Misiak (zespół prawa spółek i transakcji) reprezentowali klienta w precedensowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym tzw. reverse vesting. Reverse vesting jest instytucją stosowaną w umowach inwestycyjnych, przyznającą inwestorowi uprawnienie …

Pierwsze zawezwanie zawsze przerywa bieg przedawnienia – projekt zmian w przepisach

Pierwsze zawezwanie zawsze przerywa bieg przedawnienia – projekt zmian w przepisach

26 listopada 2020 | Milena Gapska

Rada Ministrów prowadzi obecnie prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem zmiany Kodeksu cywilnego. Projekt zakłada m.in. zmianę art. 123 Kodeksu cywilnego („k.c.”), dotyczącego czynności przerywających bieg przedawnienia. Zgodnie z art.123 § 1 pkt 1 k.c. w aktualnym …

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – doręczenia pocztowe

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – doręczenia pocztowe

28 kwietnia 2020 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej 1.0. oraz wprowadza kolejne rozwiązania, mające na celu …

Umowa o świadczenie niemożliwe (art. 387 k.c.) – charakterystyka przesłanek uznania świadczenia za niemożliwe do spełnienia

Umowa o świadczenie niemożliwe (art. 387 k.c.) – charakterystyka przesłanek uznania świadczenia za niemożliwe do spełnienia

25 maja 2020 | Kinga Kowalska

Jak zauważono już w prawie rzymskim, zobowiązanie o świadczenie, którego nie można wykonać, jest niecelowe, a zatem nieważne[1]. Powyższa myśl znalazła odzwierciedlenie w sformułowanej zasadzie prawa impossibilium nulla obligatio est (łac. „nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych”) przeniesionej …