Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawnego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań do danego modelu biznesowego. Nasz zespół specjalizuje się w bieżącej obsłudze działalności zarówno małych, jak i dużych spółek prawa handlowego oraz wspieraniu indywidualnej działalności gospodarczej.

Wspieramy bieżącą działalność podmiotów gospodarczych poprzez przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych, kompleksowe i wszechstronne sporządzanie kontraktów dostosowanych do potrzeb klienta, tworzenie projektów uchwał, regulaminów i wniosków.

Sporządzamy również i wdrażamy wszelkie zmiany w ładzie korporacyjnym naszych klientów.

Oferta kancelarii obejmuje wszelkie aspekty obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych, w tym:

  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw;
  • opracowywanie analiz i elastycznych konstrukcji prawnych dostosowanych do potrzeb klienta;
  • doradztwo korporacyjne polegające na prawnej organizacji przedsiębiorstwa, wdrażanie dopasowanego ładu korporacyjnego, w tym opracowywanie umów pomiędzy wspólnikami;
  • przeprowadzanie badań due diligence spółek, w tym audytów korporacyjnych (corporate governance);
  • tworzenie spółek, struktur kapitałowych oraz późniejsze prowadzenie postępowań przed sądem rejestrowym;
  • doradztwo prawne w ramach prac zarządu, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników;
  • sporządzanie i negocjowanie umów gospodarczych.

Doświadczenie:

Kancelaria zapewnia obecnie stałe wsparcie korporacyjne około setce spółek prawa handlowego, a także fundacjom i stowarzyszeniom. Szczególnie cenne są doświadczenia z długoletnimi klientami kancelarii, ponieważ na ich przykładzie weryfikujemy zasadność oraz skuteczność zastosowanych rozwiązań prawno-biznesowych.

Zespół

Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat
Klaudia Kubiak

Klaudia Kubiak

radca prawny
Orest Ochocki

Orest Ochocki

radca prawny
Marek Orłowski

Marek Orłowski

radca prawny
Kamil Misiak

Kamil Misiak

aplikant radcowski
Jakub Krzywoń

Jakub Krzywoń

aplikant radcowski
Marta Rospądek

Marta Rospądek

radca prawny
Tobiasz Czerwiński

Tobiasz Czerwiński

konsultant prawny
Mateusz Karliński

Mateusz Karliński

konsultant prawny

Na blogu

Zdalne podejmowanie kluczowych decyzji i działań w spółce z o.o.

Zdalne podejmowanie kluczowych decyzji i działań w spółce z o.o.

23 września 2020 | Orest Ochocki

Tarcza antykryzysowa wprowadziła liczne zmiany do Kodeksu spółek handlowych („KSH”).  Wśród nich warto wskazać możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i środków komunikacji elektronicznej w ramach organów spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Zmiany …