Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawnego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań do danego modelu biznesowego. Nasz zespół specjalizuje się w bieżącej obsłudze działalności zarówno małych, jak i dużych spółek prawa handlowego oraz wspieraniu indywidualnej działalności gospodarczej.

Wspieramy bieżącą działalność podmiotów gospodarczych poprzez przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych, kompleksowe i wszechstronne sporządzanie kontraktów dostosowanych do potrzeb klienta, tworzenie projektów uchwał, regulaminów i wniosków.

Sporządzamy również i wdrażamy wszelkie zmiany w ładzie korporacyjnym naszych klientów.

Oferta kancelarii obejmuje wszelkie aspekty obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych, w tym:

  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw;
  • opracowywanie analiz i elastycznych konstrukcji prawnych dostosowanych do potrzeb klienta;
  • doradztwo korporacyjne polegające na prawnej organizacji przedsiębiorstwa, wdrażanie dopasowanego ładu korporacyjnego, w tym opracowywanie umów pomiędzy wspólnikami;
  • przeprowadzanie badań due diligence spółek, w tym audytów korporacyjnych (corporate governance);
  • tworzenie spółek, struktur kapitałowych oraz późniejsze prowadzenie postępowań przed sądem rejestrowym;
  • doradztwo prawne w ramach prac zarządu, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników;
  • sporządzanie i negocjowanie umów gospodarczych.

Doświadczenie:

Kancelaria zapewnia obecnie stałe wsparcie korporacyjne około setce spółek prawa handlowego, a także fundacjom i stowarzyszeniom. Szczególnie cenne są doświadczenia z długoletnimi klientami kancelarii, ponieważ na ich przykładzie weryfikujemy zasadność oraz skuteczność zastosowanych rozwiązań prawno-biznesowych.

Na blogu

Zdalne podejmowanie kluczowych decyzji i działań w spółce z o.o.

Zdalne podejmowanie kluczowych decyzji i działań w spółce z o.o.

23 września 2020 | Orest Ochocki

Tarcza antykryzysowa wprowadziła liczne zmiany do Kodeksu spółek handlowych („KSH”).  Wśród nich warto wskazać możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i środków komunikacji elektronicznej w ramach organów spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Zmiany …