xxx

partner, radca prawny

o.ochocki@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski
Orest Ochocki

Doświadczenie

Orest Ochocki specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek, przekształceniach, fuzjach i przejęciach (M&A), obsłudze przedsiębiorstw i biznesu, doradztwem korporacyjnym, upadłością i restrukturyzacją, przygotowywaniu umów, transakcjach oraz sporach handlowych i gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku poznańskich kancelariach. Od października 2016 roku współpracuje z Kancelarią Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo.

W 2016 roku ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z dziedziny prawa spółek handlowych. W latach 2017 – 2020 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2020 roku zdał egzamin radcowski uzyskując ocenę bardzo dobrą z każdej części egzaminu. W 2020 roku został wpisany na listę radców prawnych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w prawie handlowym, doradztwie korporacyjnym, obsłudze prawnej organów spółek, w tym przewodniczeniu w ich spotkaniach, prowadzeniu sporów handlowych i korporacyjnych, a także przeprowadzaniu transakcji M&A.

Doświadczenie prawnika skutecznie łączy z działalnością biznesową w praktyce, np. poprzez pełnienie funkcji likwidatora w spółkach kapitałowych, czy funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

W wolnych chwilach pasjonuje się motoryzacją, sportami motorowymi, górami (aktualnie w trakcie zdobywania Korony Gór Polskich), czytaniem książek oraz zwiedzaniem. Szczególną pasją jest spędzanie czasu ze swoim psem rasy amstaff – Melą, którą nierzadko można spotkać w biurze kancelarii.

Publikacje

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

27 marca 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska | Rzeczpospolita

Radca prawny Orest Ochocki oraz aplikantka radcowska Klaudia Grochowska na łamach Rzeczpospolitej w artykule „Fundator, beneficjenci i zarządzanie majątkiem” omawiają nową instytucję w polskim prawie, jakim jest fundacja rodzinna dająca możliwość przedsiębiorcom planowania wielopokoleniowej sukcesji …

Na blogu

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

8 maja 2024 |

Rozwój strategii unikania opodatkowania poprzez przenoszenie dochodów do powiązanych podmiotów mających siedzibę w państwach o korzystniejszych warunkach podatkowych (w tym zwłaszcza do tzw. „rajów podatkowych”) jest zjawiskiem dobrze znanym. Praktyka stała się podstawą Zaleceń zawartych …

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) przyjęte

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) przyjęte

27 marca 2024 | Orest Ochocki

W dniu 13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął długo wyczekiwane rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji, znane jako AI Act. Prace nad tym aktem prawnym trwały intensywnie od wielu lat, a projekt rozporządzenia pojawił się już w …

Sąd Najwyższy: Większościowy (dominujący) wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega ubezpieczeniom społecznym

Sąd Najwyższy: Większościowy (dominujący) wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega ubezpieczeniom społecznym

22 lutego 2024 | Orest Ochocki, Jakub Krzywoń

Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 …

Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową w ramach uproszczenia struktury grupy kapitałowej.

Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową w ramach uproszczenia struktury grupy kapitałowej.

16 stycznia 2024 | Orest Ochocki, Jakub Krzywoń

W ramach struktury grupy kapitałowej wielu przedsiębiorców decyduje się na utworzenie celowych spółek osobowych, w których wyłącznymi wspólnikami są spółki kapitałowe, wykorzystując przy tym schemat spółki matki – spółki córki. To rozwiązanie niesie za sobą …

Rodzaje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: wpis deklaratoryjny oraz wpis konstytutywny

Rodzaje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: wpis deklaratoryjny oraz wpis konstytutywny

15 czerwca 2023 | Orest Ochocki, Przemysław Sobczyński

Prowadząc działalność w formie spółki handlowej należy brać pod uwagę konieczność składania wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”). Przykładowo konieczną czynnością stanie się zmiana umowy spółki, adresu, zmiana zarządu, czy też dokonanie …

Sukcesja uniwersalna  w procesie połączenia i podziału spółek prawa handlowego

Sukcesja uniwersalna w procesie połączenia i podziału spółek prawa handlowego

24 maja 2023 | Orest Ochocki, Jakub Marmurowicz

Połączenie i podział spółek prawa handlowego Sukcesja uniwersalna często towarzyszy procesom transformacyjnym zachodzącym w spółkach prawa handlowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), zaliczamy w szczególności do tych procesów transformacyjnych: połączenie (przepis art. 491 i nast. KSH), …