xxx

partner, radca prawny

o.ochocki@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Orest Ochocki specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek, przekształceniach, fuzjach i przejęciach (M&A), obsłudze przedsiębiorstw i biznesu, doradztwem korporacyjnym, upadłością i restrukturyzacją, przygotowywaniu umów, transakcjach oraz sporach handlowych i gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku poznańskich kancelariach. Od października 2016 roku współpracuje z Kancelarią Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo.

W 2016 roku ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z dziedziny prawa spółek handlowych. W latach 2017 – 2020 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2020 roku zdał egzamin radcowski uzyskując ocenę bardzo dobrą z każdej części egzaminu. W 2020 roku został wpisany na listę radców prawnych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w prawie handlowym, doradztwie korporacyjnym, obsłudze prawnej organów spółek, w tym przewodniczeniu w ich spotkaniach, prowadzeniu sporów handlowych i korporacyjnych, a także przeprowadzaniu transakcji M&A.

Doświadczenie prawnika skutecznie łączy z działalnością biznesową w praktyce, np. poprzez pełnienie funkcji likwidatora w spółkach kapitałowych, czy funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

W wolnych chwilach pasjonuje się motoryzacją, sportami motorowymi, górami (aktualnie w trakcie zdobywania Korony Gór Polskich), czytaniem książek oraz zwiedzaniem. Szczególną pasją jest spędzanie czasu ze swoim psem rasy amstaff – Melą, którą nierzadko można spotkać w biurze kancelarii.

Publikacje

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

27 marca 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska | Rzeczpospolita

Radca prawny Orest Ochocki oraz aplikantka radcowska Klaudia Grochowska na łamach Rzeczpospolitej w artykule „Fundator, beneficjenci i zarządzanie majątkiem” omawiają nową instytucję w polskim prawie, jakim jest fundacja rodzinna dająca możliwość przedsiębiorcom planowania wielopokoleniowej sukcesji …

Na blogu

Rodzaje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: wpis deklaratoryjny oraz wpis konstytutywny

Rodzaje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: wpis deklaratoryjny oraz wpis konstytutywny

15 czerwca 2023 | Orest Ochocki, Przemysław Sobczyński

Prowadząc działalność w formie spółki handlowej należy brać pod uwagę konieczność składania wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”). Przykładowo konieczną czynnością stanie się zmiana umowy spółki, adresu, zmiana zarządu, czy też dokonanie …

Sukcesja uniwersalna  w procesie połączenia i podziału spółek prawa handlowego

Sukcesja uniwersalna w procesie połączenia i podziału spółek prawa handlowego

24 maja 2023 | Orest Ochocki, Jakub Marmurowicz

Połączenie i podział spółek prawa handlowego Sukcesja uniwersalna często towarzyszy procesom transformacyjnym zachodzącym w spółkach prawa handlowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), zaliczamy w szczególności do tych procesów transformacyjnych: połączenie (przepis art. 491 i nast. KSH), …

Fundacja rodzinna – aspekty podatkowe. Szansa na podatkową optymalizację?

Fundacja rodzinna – aspekty podatkowe. Szansa na podatkową optymalizację?

2 lutego 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Ustawę o fundacji rodzinnej dzieli już tylko krok od wejścia do polskiego porządku prawnego – obecnie uchwalona ustawa, po poprawkach Senatu została przyjęta przez Sejm oraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Pozostaje zatem podpisanie ustawy oraz ogłoszenie w Dzienniku …

Ustawa o fundacji rodzinnej przekazana do podpisu Prezydenta

Ustawa o fundacji rodzinnej przekazana do podpisu Prezydenta

27 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Wczoraj, 26 stycznia 2023 r., podczas 71. posiedzenia Sejmu obradowano w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej, które Senat zgłosił w toku prac. W konsekwencji rekomendacji Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm przyjął wszystkie poprawki do …

Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach

Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach

24 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Po blisko dwóch latach oczekiwania, legislacyjnym sprintem podjęto w ostatnim czasie prace sejmowe w przedmiocie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji – fundacji rodzinnej („Fundacja”). O planach wprowadzenia do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej …

TSUE: Ograniczenie dostępu do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

TSUE: Ograniczenie dostępu do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

9 grudnia 2022 | Mateusz Karliński, Orest Ochocki

Zgodnie z treścią wydanego wyroku przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawach połączonych C‑37/20 i C‑601/20, stwierdzona została nieważność przepisu zmieniającego przepis art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego …