Programy compliance to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, z uwagi na coraz bardziej skomplikowane otoczenie prawne działalności gospodarczej. Współczesna inflacja ustawodawcza wymaga stosowania dopracowanych regulaminów i zasad postępowania. Pozwala to na uniknięcie błędów, skutkujących ryzykiem niedostosowania prowadzonej działalności do norm prawnych. Na rozwój biznesu mają wpływ przepisy z różnych dziedzin prawa, niekiedy także regulacje pierwotnie utworzone dla innej branży niż ta, w której działa firma.

Kancelaria pomaga zidentyfikować obszary zagrożeń i przygotować wewnętrzne procedury, a także wskazać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Na każdym etapie indywidualnie podchodzimy do klienta, analizując jego potrzeby i specyfikę branży lub działalności. Odpowiednio zidentyfikowane regulacje prawne wyznaczające ramy funkcjonowania przedsiębiorcy, pozwalają na bezpieczne prowadzenie biznesu. Ponadto, właściwie zaprojektowane procesy pozwolą uniknąć naruszeń i błędów (np. procedura weryfikacji kontrahentów, polityka bezpieczeństwa danych osobowych) oraz wskażą właściwą drogę postępowania w przypadku ich wystąpienia (np. system informowania o nieprawidłowościach).

W powyższym zakresie kancelaria oferuje:

  • badanie compliance pozwalające na identyfikację ryzyk;
  • audyty regulaminów wewnętrznych i procedur;
  • przygotowanie indywidualnie dostosowanych procedur i regulaminów wewnętrznych;
  • modyfikację utworzonych procedur i regulaminów wewnętrznych;
  • utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach;
  • w razie konieczności wsparcie w modyfikacji struktury podmiotu;
  • szkolenia dla menedżerów i pracowników.

Doświadczenie:

Przeprowadziliśmy wiele audytów prawnych w firmach z branży produkcyjnej i usługowej, a także w podmiotach z sektora publicznego. Tworzyliśmy zasady postępowania i wewnętrzne regulaminy dla naszych klientów.

Pomagamy także przedsiębiorcom podczas podejmowania przedsięwzięć obarczonych wysokim ryzykiem. Weryfikujemy potencjalne niebezpieczeństwa i wskazujemy odpowiednie sposoby postępowania. Przygotowujemy także niezbędną dokumentację na wypadek sytuacji kryzysowej.

Zespół

Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat
Orest Ochocki

Orest Ochocki

partner, radca prawny
Kamil Misiak

Kamil Misiak

radca prawny

Na blogu

Informacja dotycząca Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów

Informacja dotycząca Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów

13 września 2021 | Michał Sobczyński, Magdalena Syroczyńska , Katarzyna Gohling

I. Zakres informacji Celem przygotowanego dla Państwa opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie przepisów dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów tj. osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, wydanych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia …

Kary za zatory płatnicze oraz nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Kary za zatory płatnicze oraz nowe obowiązki dla przedsiębiorców

28 kwietnia 2020 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku 2020 w życie weszła istotna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.) – dalej „Ustawa”. Od roku 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może …