Oferujemy kompleksowe usługi wdrażania procedur ochrony sygnalistów, które są kluczowe dla zapewnienia zgodności z najnowszymi regulacjami prawnymi. Nasze usługi obejmują m.in. audyty działalności przedsiębiorstw oraz dostosowanie wymaganych procedur do indywidualnych potrzeb organizacji. Wspieramy zarówno grupy kapitałowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i non-profit, jak i spółki publiczne.

Doradzamy we wszystkich aspektach dotyczących ochrony sygnalistów, w tym w szczególności zajmujemy się:

  • Analizą potrzeb i ryzyka – Rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb organizacji oraz identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka. Oceniamy aktualny stan ochrony sygnalistów w firmie i przygotowujemy plan działania, który spełnia wymagania zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
  • Opracowaniem wewnętrznej procedury i dokumentacji – Tworzymy spersonalizowane procedury i dokumentację, które są w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym z Dyrektywą o sygnalistach oraz przepisami ustawy krajowej, przy uwzględnieniu struktury danego przedsiębiorstwa.
  • Wdrożeniem procedury ochrony sygnalistów – Pomagamy w skutecznym wdrożeniu wewnętrznych procedur dotyczących ochrony sygnalistów, obejmując wszystkie niezbędne kroki, aby Państwa organizacja była w pełni zgodna z wymaganiami prawnymi.
  • Projektowaniem procesu zgłaszania i obsługi zgłoszeń – Zaprojektujemy proces zgłaszania, przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń potencjalnych naruszeń. Nasze rozwiązania są przemyślane, aby zapewnić efektywność i transparentność na każdym etapie postępowania.
  • Szkoleniem – Przeprowadzamy szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu ochrony sygnalistów i wewnętrznych regulacji. Nasze programy szkoleniowe są dostosowane do potrzeb różnych grup pracowników, zapewniając kompleksowe zrozumienie i przestrzeganie procedur.
  • Nadzorem nad procedurami i dokumentacją – Zapewniamy nadzór nad procedurami i dokumentacją wewnętrzną dotyczącą ochrony sygnalistów, aby zagwarantować ich zgodność z przepisami oraz skuteczność działania.
  • Audytem wewnętrznym – Przeprowadzamy wewnętrzne audyty działalności pod kątem zgodności z nowymi regulacjami dotyczącymi whistleblowing oraz funkcjonowania kanałów zgłoszeń. Analizujemy systemy ochrony sygnalistów i rekomendujemy działania naprawcze w razie potrzeby.
  • Doradztwo i obsługa zgłoszeń – Oferujemy doradztwo w zakresie ustanowienia wewnętrznego kanału informowania o naruszeniach oraz opracowanie wzoru rejestru zgłoszeń. Pomagamy w wyznaczeniu wewnętrznego „compliance officer” – osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie, rejestrowanie oraz analizowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zgłaszanych przez sygnalistów.

Przepisy dotyczące procedury zgłoszeń wewnętrznych nie precyzują sposobu organizacji przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, co umożliwia przedsiębiorcom dostosowanie systemu zgłoszeń do specyfiki swojej działalności. Dlatego każde wdrożenie jest dostosowane do unikalnych potrzeb i specyfiki działalności klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej organizacji we wdrożeniu systemu ochrony sygnalistów? Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację. Krótki termin na wdrożenie założeń ustawy wymaga od przedsiębiorców szybkiego działania w celu wprowadzenia wymaganych procedur dotyczących sygnalistów.

Zespół

Katarzyna Gohling
partner, adwokat
Joanna Janiak
radca prawny
Anna Muszyńska
radca prawny
Karolina Leja
aplikant radcowski