xxx

adwokat

z.plona-lesiczka@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski, hiszpański, portugalski
Zuzanna Plona-Lesiczka

Doświadczenie

Zuzanna Plona-Lesiczka w Kancelarii jest członkiem zespołu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się również w obsłudze klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego i prawa karnego.

Zuzanna świadczy bieżące doradztwo na rzecz klientów korporacyjnych, przygotowuje strategie postępowań dla pracodawców w sporach z pracownikami, a także projekty umów cywilnoprawnych i aktów wewnątrzzakładowych; zajmuje się zagadnieniami odszkodowawczymi i procesowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prowadząc procesy sądowe cywilne, administracyjne i karne.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia romańska o specjalności filologia hiszpańska. Stypendystka Universidad de Córdoba (Hiszpania). Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Pozostaje członkiem Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawach dotyczących prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy.

W wolnych chwilach podróżuje i czyta literaturę latynoamerykańską.