Dobra znajomość przepisów prawa pracy pozostaje jednym z kluczowych zagadnień w firmie dla pracodawców i dla pracowników. W codziennej praktyce doradzamy w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Dbamy, aby regulaminy i procedury w firmach naszych klientów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zoptymalizowanie kwestii pracowniczych w przedsiębiorstwie, pozwala na prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju pracowników.

Dla wielu firm dużym wyzwaniem jest sytuacja na rynku pracy, która wymusza poszukiwanie pracowników poza granicami państwa. W tym zakresie udzielamy niezbędnej pomocy prawnej, przede wszystkim w kwestiach związanych z pozwoleniami na pracę, np. poprzez komunikację z właściwymi urzędami (m.in. Urzędem do Spraw Cudzoziemców).

W zakresie prawa pracy kancelaria udziela wsparcia w szczególności poprzez:

 • sporządzanie i weryfikację umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie i weryfikację umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowania poufności;
 • tworzenie wewnątrzzakładowych aktów pracodawcy takich jak m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, zarządzenia, procedury mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji;
 • bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, czy zwolnień grupowych;
 • sporządzanie analiz prawnych, prowadzenie negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
 • obsługę procesów restrukturyzacyjnych;
 • reprezentację pracodawcy przed zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
 • reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • wsparcie pracodawcy w procesie wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Doświadczenie:

Kancelaria stale świadczy pomoc prawną ponad setce pracodawców w bieżących kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. U części pracodawców, którzy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe.

W firmach naszych klientów dbamy o to, aby osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe miały niezbędną wiedzę na temat regulacji prawnych. Szkolimy działy kadr oraz informujemy o zmianach w zakresie prawa pracy.

Wybrane projekty

 • Opracowanie założeń oraz stworzenie prawnych i organizacyjnych ram funkcjonowania spółek dla wiodących agencji zatrudnienia.

Zespół

Katarzyna Gohling

Katarzyna Gohling

partner, adwokat
Joanna Janiak

Joanna Janiak

radca prawny
Anna Muszyńska

Anna Muszyńska

radca prawny
Karolina Leja

Karolina Leja

aplikant radcowski

Publikacje

Praca zdalna - proponowane regulacje

Praca zdalna - proponowane regulacje

7 czerwca 2021 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling , Magdalena Syroczyńska | Informator prawny

Pandemia wywołana wirusem SarsCoV-19 wpłynęła na wszystkie stery życia społecznego, w tym również sferę zawodową. Skutkiem rozpowszechniania się pracy zdalnej jest konieczność stworzenia nowych regulacji, które zabezpieczają interesy obu stron stosunku pracy. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zawierają uregulowań …

Informacja prawna dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informacja prawna dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

21 kwietnia 2021 | , Michał Sobczyński , Katarzyna Gohling , Izabela Rybska | Informacja prawna

W związku ze zbliżającym się zakończeniem ostatniego etapu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w podmiotach zatrudniających, udostępniamy Państwu informację prawną systematyzującą założenia i obowiązki związane z wprowadzeniem PPK. Jednocześnie przypominamy, że aktualnie, w ramach IV etapu …

Na blogu

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona w Dzienniku Ustaw

26 czerwca 2024 | Katarzyna Gohling, Joanna Janiak

W dniu 24 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Zgodnie z jej treścią przedsiębiorcy, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 osób (w …

Wyrok TSUE C-660/20 a wypłata pracownikom niepełnoetatowym dodatku za godziny ponadwymiarowe

Wyrok TSUE C-660/20 a wypłata pracownikom niepełnoetatowym dodatku za godziny ponadwymiarowe

7 listopada 2023 | Katarzyna Gohling, Anna Muszyńska

W dniu 19 października 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że pracownik zatrudniony na niepełny etat nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik pełnoetatowy w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia …

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

13 kwietnia 2023 | Katarzyna Gohling

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie przepisów Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania wynikające z dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy orazDyrektywy w sprawie …

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania trzeźwości opublikowana w dzienniku ustaw

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania trzeźwości opublikowana w dzienniku ustaw

8 lutego 2023 | Katarzyna Gohling

Nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwia badanie trzeźwości pracowników i wprowadza nowe zasady pracy zdalnej, została opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 06 lutego 2023 roku. Oznacza, to, że znamy już terminy, w których nowe przepisy wejdą w życie: w …

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

16 grudnia 2022 | Katarzyna Gohling, Magdalena Syroczyńska

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Projekt Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (dalej jako: projekt Ustawy), który wprowadza regulacje dotyczące pracy …