Dobra znajomość przepisów prawa pracy pozostaje jednym z kluczowych zagadnień w firmie dla pracodawców i dla pracowników. W codziennej praktyce doradzamy w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Dbamy, aby regulaminy i procedury w firmach naszych klientów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zoptymalizowanie kwestii pracowniczych w przedsiębiorstwie, pozwala na prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju pracowników.

Dla wielu firm dużym wyzwaniem jest sytuacja na rynku pracy, która wymusza poszukiwanie pracowników poza granicami państwa. W tym zakresie udzielamy niezbędnej pomocy prawnej, przede wszystkim w kwestiach związanych z pozwoleniami na pracę, np. poprzez komunikację z właściwymi urzędami (m.in. Urzędem do Spraw Cudzoziemców).

W zakresie prawa pracy kancelaria udziela wsparcia w szczególności poprzez:

 • sporządzanie i weryfikację umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie i weryfikację umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowania poufności;
 • tworzenie wewnątrzzakładowych aktów pracodawcy takich jak m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, zarządzenia, procedury mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji;
 • bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, czy zwolnień grupowych;
 • sporządzanie analiz prawnych, prowadzenie negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
 • obsługę procesów restrukturyzacyjnych;
 • reprezentację pracodawcy przed zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
 • reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • wsparcie pracodawcy w procesie wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Doświadczenie:

Kancelaria stale świadczy pomoc prawną ponad setce pracodawców w bieżących kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. U części pracodawców, którzy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe.

W firmach naszych klientów dbamy o to, aby osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe miały niezbędną wiedzę na temat regulacji prawnych. Szkolimy działy kadr oraz informujemy o zmianach w zakresie prawa pracy.

Wybrane projekty

 • Opracowanie założeń oraz stworzenie prawnych i organizacyjnych ram funkcjonowania spółek dla wiodących agencji zatrudnienia.

Zespół

Katarzyna Gohling

Katarzyna Gohling

partner, adwokat
Anna Muszyńska

Anna Muszyńska

radca prawny
Izabela Rybska

Izabela Rybska

radca prawny
Zuzanna Plona-Lesiczka

Zuzanna Plona-Lesiczka

aplikant adwokacki

Publikacje

Praca zdalna - proponowane regulacje

Praca zdalna - proponowane regulacje

7 czerwca 2021 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling , Magdalena Syroczyńska | Informator prawny

Pandemia wywołana wirusem SarsCoV-19 wpłynęła na wszystkie stery życia społecznego, w tym również sferę zawodową. Skutkiem rozpowszechniania się pracy zdalnej jest konieczność stworzenia nowych regulacji, które zabezpieczają interesy obu stron stosunku pracy. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zawierają uregulowań …

Informacja prawna dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informacja prawna dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

21 kwietnia 2021 | , Michał Sobczyński , Katarzyna Gohling , Izabela Rybska | Informacja prawna

W związku ze zbliżającym się zakończeniem ostatniego etapu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w podmiotach zatrudniających, udostępniamy Państwu informację prawną systematyzującą założenia i obowiązki związane z wprowadzeniem PPK. Jednocześnie przypominamy, że aktualnie, w ramach IV etapu …

Na blogu

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

13 kwietnia 2023 | Katarzyna Gohling

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie przepisów Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania wynikające z dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy orazDyrektywy w sprawie …

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania trzeźwości opublikowana w dzienniku ustaw

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania trzeźwości opublikowana w dzienniku ustaw

8 lutego 2023 | Katarzyna Gohling

Nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwia badanie trzeźwości pracowników i wprowadza nowe zasady pracy zdalnej, została opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 06 lutego 2023 roku. Oznacza, to, że znamy już terminy, w których nowe przepisy wejdą w życie: w …

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

16 grudnia 2022 | Katarzyna Gohling, Magdalena Syroczyńska

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Projekt Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (dalej jako: projekt Ustawy), który wprowadza regulacje dotyczące pracy …