Ochrona środowiska to zagadnienie niezwykle skomplikowane i cechujące się bardzo rozbudowanym ustawodawstwem. Wiele rodzajów działalności wymaga uprzedniego przejścia przez złożone procedury związane z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, także w trakcie prowadzenia działalności, większość przedsiębiorców pozostaje w zasięgu stosowania norm szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Wielu przedsiębiorców musi też sprostać szczególnym wymogom w zakresie bieżącego gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami.

Kancelaria doradza  przedsiębiorcom w zakresie  kwestii dotyczących ochrony środowiska. Dotyczy to zarówno procesu inwestycyjnego, obiektów OZE, gospodarki odpadami, prac geologicznych, czy uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wskazujemy ograniczenia związane z planowaniem przestrzennym i obszarami chronionymi (m.in. obszary Natura 2000), umożliwiając efektywne i zgodne z prawem wykorzystanie dostępnych możliwości. Pomagamy także uzyskać pozwolenia zintegrowane, oraz sektorowe na korzystanie ze środowiska – w tym pozwolenia emisyjne. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przy uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Nasi prawnicy oferują w szczególności pomoc przy:

 • organizacji procesu gospodarowania odpadami, w tym ewidencji odpadów i raportowania w ramach systemu BDO;
 • analizie inwestycji pod kątem przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • prowadzeniu postępowań dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych;
 • organizacji procesu gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi;
 • uzyskiwaniu zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • zarządzaniu składowiskami odpadów lub organizacji procesów rekultywacji składowisk odpadów;
 • prowadzeniu złożonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • rozwiązywaniu bieżących problemów przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, m.in. przy okazji kontroli prowadzonych przez właściwe organy administracji publicznej, w tym organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • świadczeniu obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych, w sprawach o wymierzenie kar administracyjnych – z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami.

Doświadczenie:

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w branżach związanych z ochroną środowiska, w szczególności gospodarką odpadami. Tego typu działalność jest ściśle regulowana, a kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie uzyskiwania stosowanych zezwoleń.

Ponadto wspieramy firmy prowadzące działalność w zakresie zarządzania zamkniętymi składowiskami oraz realizujące prace rekultywacyjne.

Prowadzimy szkolenia i na bieżąco wspieramy przedsiębiorców przy organizacji zgodnego z aktualnymi normami procesu gospodarowania odpadami, w tym przy ewidencji odpadów i raportowaniu w ramach systemu BDO.

Wybrane projekty

 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarujących odpadami w transakcjach pozyskiwania nieruchomości i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz reprezentacja w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych.

 • Bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska, w tym w zakresie Bazy Danych o Odpadach (BDO) dla zakładów produkcyjnych.

 • Firmy z branży elektrorecyclingu: bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością.

Zespół

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

partner, adwokat
Marek Orłowski

Marek Orłowski

radca prawny
Anna Wieczorek

Anna Wieczorek

radca prawny
Łukasz Bonarski

Łukasz Bonarski

aplikant radcowski
Iga Ciesielska

Iga Ciesielska

aplikant radcowski

Publikacje

„Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych” – artykuł Mileny Gapskiej w Rzeczpospolitej

„Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych” – artykuł Mileny Gapskiej w Rzeczpospolitej

1 września 2021 | Milena Gapska | Rzeczpospolita

Wczoraj w Rzeczpospolitej, w zakładce „Dobra Administracja” ukazał się artykuł autorstwa Mileny Gapskiej – aplikanta radcowskiego w Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy zatytułowany „Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych”. Autorka w tekście przybliża temat zmian środowiskowych oraz postępowań o wydanie zezwoleń inwestycyjnych, …

Na blogu

Walka z greenwashingiem – szczegóły procedowanych dyrektyw unijnych

Walka z greenwashingiem – szczegóły procedowanych dyrektyw unijnych

7 lutego 2024 | Łukasz Jankowski, Iga Ciesielska

Trwają prace w Parlamencie Europejskim nad przyjęciem dyrektyw mających na celu walkę ze zjawiskiem tzw. „greenwashingu”, będącego wprowadzaniem konsumentów w błąd co do rzekomej ekologiczności towaru, określanego także mianem „pseudoekologicznego marketingu”. W ostatnich dniach poznaliśmy bardziej …

Ograniczenia w sprzedaży produktów codziennego użytku zawierających mikroplastiki

Ograniczenia w sprzedaży produktów codziennego użytku zawierających mikroplastiki

23 października 2023 | Anna Wieczorek

Od 16 października br. obowiązują znowelizowane przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie chemikaliów (zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady – „REACH”) dotyczące ograniczenia sprzedaży mikrodrobin plastiku, celowo dodawanych do produktów codziennego …

Dyrektywa plastikowa

Dyrektywa plastikowa

2 czerwca 2023 | Marek Orłowski, Łukasz Bonarski

Dnia 24 maja 2023 roku weszła w życie część przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego tzw. „dyrektywę plastikową”. Mowa tutaj o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu …

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

2 maja 2023 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

Trwają obecnie konsultacje społeczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (dalej: „Projekt” lub „Specustawa”). O rozpoczęciu prac nad Projektem mieliśmy okazję informować już w lutym tego roku. Projektodawca …

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

17 sierpnia 2021 | Milena Gapska

Z dniem 13 maja 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o …