Ochrona środowiska to zagadnienie niezwykle skomplikowane i cechujące się bardzo rozbudowanym ustawodawstwem. Wiele rodzajów działalności wymaga uprzedniego przejścia przez złożone procedury związane z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, także w trakcie prowadzenia działalności, większość przedsiębiorców pozostaje w zasięgu stosowania norm szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Wielu przedsiębiorców musi też sprostać szczególnym wymogom w zakresie bieżącego gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami.

Kancelaria doradza  przedsiębiorcom w zakresie  kwestii dotyczących ochrony środowiska. Dotyczy to zarówno procesu inwestycyjnego, obiektów OZE, gospodarki odpadami, prac geologicznych, czy uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wskazujemy ograniczenia związane z planowaniem przestrzennym i obszarami chronionymi (m.in. obszary Natura 2000), umożliwiając efektywne i zgodne z prawem wykorzystanie dostępnych możliwości. Pomagamy także uzyskać pozwolenia zintegrowane, oraz sektorowe na korzystanie ze środowiska – w tym pozwolenia emisyjne. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przy uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Nasi prawnicy oferują w szczególności pomoc przy:

 • organizacji procesu gospodarowania odpadami, w tym ewidencji odpadów i raportowania w ramach systemu BDO;
 • analizie inwestycji pod kątem przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • prowadzeniu postępowań dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych;
 • organizacji procesu gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi;
 • uzyskiwaniu zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • zarządzaniu składowiskami odpadów lub organizacji procesów rekultywacji składowisk odpadów;
 • prowadzeniu złożonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • rozwiązywaniu bieżących problemów przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, m.in. przy okazji kontroli prowadzonych przez właściwe organy administracji publicznej, w tym organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • świadczeniu obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych, w sprawach o wymierzenie kar administracyjnych – z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami.

Doświadczenie:

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w branżach związanych z ochroną środowiska, w szczególności gospodarką odpadami. Tego typu działalność jest ściśle regulowana, a kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie uzyskiwania stosowanych zezwoleń.

Ponadto wspieramy firmy prowadzące działalność w zakresie zarządzania zamkniętymi składowiskami oraz realizujące prace rekultywacyjne.

Prowadzimy szkolenia i na bieżąco wspieramy przedsiębiorców przy organizacji zgodnego z aktualnymi normami procesu gospodarowania odpadami, w tym przy ewidencji odpadów i raportowaniu w ramach systemu BDO.

Wybrane projekty

 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarujących odpadami w transakcjach pozyskiwania nieruchomości i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz reprezentacja w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych.

 • Bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska, w tym w zakresie Bazy Danych o Odpadach (BDO) dla zakładów produkcyjnych.

 • Firmy z branży elektrorecyclingu: bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością.

Zespół

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

partner, radca prawny
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

partner, adwokat
Kamil Misiak

Kamil Misiak

radca prawny

Publikacje

„Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych” – artykuł Mileny Gapskiej w Rzeczpospolitej

„Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych” – artykuł Mileny Gapskiej w Rzeczpospolitej

1 września 2021 | Milena Gapska | Rzeczpospolita

Wczoraj w Rzeczpospolitej, w zakładce „Dobra Administracja” ukazał się artykuł autorstwa Mileny Gapskiej – aplikanta radcowskiego w Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy zatytułowany „Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych”. Autorka w tekście przybliża temat zmian środowiskowych oraz postępowań o wydanie zezwoleń inwestycyjnych, …

Na blogu

Dyrektywa plastikowa

Dyrektywa plastikowa

2 czerwca 2023 | Marek Orłowski, Łukasz Bonarski

Dnia 24 maja 2023 roku weszła w życie część przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego tzw. „dyrektywę plastikową”. Mowa tutaj o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu …

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

2 maja 2023 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

Trwają obecnie konsultacje społeczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (dalej: „Projekt” lub „Specustawa”). O rozpoczęciu prac nad Projektem mieliśmy okazję informować już w lutym tego roku. Projektodawca …

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

17 sierpnia 2021 | Milena Gapska

Z dniem 13 maja 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o …