23 października 2023 | Anna Wieczorek

Od 16 października br. obowiązują znowelizowane przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie chemikaliów (zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady – „REACH”) dotyczące ograniczenia sprzedaży mikrodrobin plastiku, celowo dodawanych do produktów codziennego użytku. Celem prawodawcy unijnego jest ograniczenie emisji stosowanych mikrodrobin pochodzących z możliwie jak największej liczby produktów, które to ograniczenia będą wprowadzane stopniowo do października 2035 roku.  

Obowiązująca od października br. definicja mikrodrobin plastiku ma szeroki zakres i obejmuje wszystkie cząstki polimerów syntetycznych o wymiarach poniżej pięciu milimetrów, które są organiczne, nierozpuszczalne i odporne na (bio)degradację, jak przykładowo:

  • granulat wypełniający stosowany na sztucznych nawierzchniach sportowych,
  • kosmetyki, w których mikrodrobiny plastiku mają zastosowanie do złuszczania naskórka (mikrogranulki złuszczające), osiągnięcia tekstury, zapachu lub barwy,
  • detergenty, zmiękczacze tkanin, brokat, nawozy, środki ochrony roślin, zabawki, leki i wyroby medyczne.

Zakaz wprowadzania do obrotu produktów zawierających mikroplastik ma natychmiastowe zastosowanie (od 16 października br.) do produktów kosmetycznych, które w swym składzie zawierają mikrogranulki plastiku, jak małe kuleczki plastikowe, peelingi wykorzystywane do złuszczania skóry, czy też sprzedaży brokatu luzem z wyrobów sztucznych.

W zdecydowanej jednak większości przypadków, przedsiębiorcy będą mieli dłuższy okres przejściowy na dostosowanie do unijnego zakazu wprowadzania produktów zawierających mikroplastik i znalezienie rozwiązań alternatywnych, jak np. w przypadku produktów medycznych i boisk sportowych dla których zakaz ma obowiązywać od 2029 roku, kosmetyków pozostających na skórze dla których ograniczenia znajdą zastosowanie za 12 lat czy też od lakierów do paznokci i produktów przeznaczonych do makijażu (2035). 

Wyroby stosowane w obiektach przemysłowych lub nie uwalniające mikrodrobin plastiku (lub takie, których uwalnianie można zminimalizować) podczas ich użytkowania wyłączone są spod zakazu ich produkcji zgodnie z regulacją unijną. Jednak producenci wskazanych wyrobów zobowiązani będą do opracowania instrukcji określających sposób ich stosowania i usuwania, tak aby wykluczyć emisję mikrodrobin plastiku oraz przedstawiania corocznych sprawozdań do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z prognozowanej emisji.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *