Fundacja rodzinna - aspekty podatkowe

Fundacja rodzinna – aspekty podatkowe. Szansa na podatkową optymalizację?

2 lutego 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Ustawę o fundacji rodzinnej dzieli już tylko krok od wejścia do polskiego porządku prawnego – obecnie uchwalona ustawa, po poprawkach Senatu została przyjęta przez Sejm oraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Pozostaje zatem podpisanie ustawy oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, vacatio legis, a następnie możliwe będzie założenie fundacji rodzinnej oraz Więcej…

Fundacja rodzinna

Ustawa o fundacji rodzinnej przekazana do podpisu Prezydenta

27 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Wczoraj, 26 stycznia 2023 r., podczas 71. posiedzenia Sejmu obradowano w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej, które Senat zgłosił w toku prac. W konsekwencji rekomendacji Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm przyjął wszystkie poprawki do ustawy o charakterze kosmetycznym, dostosowującym jedynie ustawę do zasad techniki prawodawczej. Główne Więcej…

Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach

Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach

24 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Po blisko dwóch latach oczekiwania, legislacyjnym sprintem podjęto w ostatnim czasie prace sejmowe w przedmiocie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji – fundacji rodzinnej („Fundacja”). O planach wprowadzenia do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej pisaliśmy w 2021 roku, które opierały się na Zielonej Księdze, opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Więcej…

spadek wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu miejscowego

Nabywca nieruchomości nie może dochodzić odszkodowania za spadek wartości w związku z wejściem w życie planu miejscowego

19 stycznia 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

W związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nasza nieruchomość może stracić na wartości. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje w takim wypadku instrumenty ochronne dla właścicieli nieruchomości. Jednym z nich jest możliwość żądania odszkodowania za poniesioną szkodę. W praktyce powstaje pytanie, czy takie roszczenie może być Więcej…

Uwaga przedsiębiorcy – 1 stycznia 2023 zmieniają się zasady sprzedaży konsumenckiej

21 grudnia 2022 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostaną w końcu przepisy wprowadzające wymogi wynikające z Dyrektywy OMNIBUS, o której pisaliśmy już w czerwcu tego roku – LINK Licznym zmianom ulegają zasady prowadzenia sprzedaży konsumenckiej, ale również informowania o sprzedawanych produktach. W efekcie konieczne będzie na przykład informowanie o najniższej Więcej…

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

16 grudnia 2022 | Katarzyna Gohling, Magdalena Syroczyńska

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Projekt Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (dalej jako: projekt Ustawy), który wprowadza regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Nowelizacja uchyla także przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy. Projekt Ustawy Więcej…

TSUE: Ograniczenie dostępu do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

9 grudnia 2022 | Mateusz Karliński, Orest Ochocki

Zgodnie z treścią wydanego wyroku przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawach połączonych C‑37/20 i C‑601/20, stwierdzona została nieważność przepisu zmieniającego przepis art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. Więcej…

Wody na gruncie rolnym

2 grudnia 2022 | Piotr Pawłowski

Na ziemiach rolnych lub w ich pobliżu często występują zbiorniki wodne – naturalne lub sztuczne. Elementem wiejskiego krajobrazu są również rowy melioracyjne, mogące służyć odwadnianiu pól, gromadzeniu nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika. Istniejące rowy i inne urządzenia melioracyjne rozgraniczają także sąsiadujące grunty (jako miedza). Więcej…

WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

28 listopada 2022 | Mateusz Giera

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), wprowadzono istotną zmianę w ustawie Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia zarówno zamawiających publicznych oraz wykonawców. Zmiana dotyczy możliwości waloryzowania wynagrodzenia zamawiających otrzymywanego Więcej…

Do 30 listopada złóż oświadczenie o skorzystaniu z ceny maksymalnej energii

18 listopada 2022 |

Do 30 listopada 2022 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby począwszy od 1 grudnia 2022 roku skorzystać z maksymalnej ceny energii. Przypominamy, że w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu Więcej…