Ochrona własności intelektualnej, praw patentowych, wzorów użytkowych, czy znaków towarowych to ważny aspekt rozwoju biznesu. Zabezpieczenie takich wartości powinno stanowić priorytet dla każdego przedsiębiorcy, który nimi dysponuje.

W zasadzie każda firma bazująca na działalności twórczej lub wdrażaniu nowych technologii zatrudnia osoby, które w ramach swojej działalności objęte są ochroną praw autorskich. Tacy przedsiębiorcy zajmują się także sprzedażą lub kupnem praw do określonych technologii, projektów itp. W tym zakresie niezbędne jest uporządkowanie działalności, w szczególności przez sporządzanie odpowiedniej dokumentacji np. wzorów umów.

Przedsiębiorstwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej muszą dbać nie tylko o tworzone produkty, ale także o badania i analizy niezbędne w toku opracowania nowych rozwiązań dla swoich klientów. W związku z powyższym ochronie podlega także szeroko rozumiana dokumentacja, plany i know-how utworzone na potrzeby realizacji określonych projektów.

W ramach specjalizacji z zakresu ochrony własności intelektualnej kancelaria świadczy na rzecz klientów usługi:

 • wsparcia w postępowaniach przed Urzędem Patentowym;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych o naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
 • pomocy w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych;
 • kompleksowej pomocy w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych;
 • przeprowadzania audytów praw własności intelektualnej w firmach;
 • wskazywania, jakie dokumenty lub dzieła wchodzą w zakres tajemnicy handlowej (tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz określania prawnych sposobów ich ochrony;
 • sporządzania i weryfikacji umów licencyjnych i umów przeniesienia praw własności intelektualnej;
 • wsparcia w przypadku wykrycia naruszeń w zakresie produkcji i wypuszczenia na rynek imitacji wyrobów firmy lub w sytuacjach bezprawnego wykorzystania znaku towarowego;
 • doradztwa w zakresie przenoszenia praw autorskich i praw do znaków towarowych.

Doświadczenie:

Prawnicy kancelarii doradzają klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. W codziennej praktyce zwracamy uwagę na odpowiednie postanowienia umów dotyczące przeniesienia praw autorskich i udzielenia licencji. Wspieramy klientów w procesach negocjacyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych w zakresie uzyskania prawnej ochrony znaków towarowych.

Doradzamy także podmiotom z branży budowlanej (firmom budowlanym i architektom) w zakresie prawnej ochrony projektów architektonicznych.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe doradztwo prawne w projekcie rebrandingowym dla największej polskiej sieci telefonii komórkowej.

 • Agencje reklamowe i podmioty z branży MICE: kompleksowe doradztwo prawne.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat