Rynek produktów rolno-spożywczych cechuje się wyjątkowo restrykcyjną regulacją prawną. Z naturalnych względów taka działalność jest dokładnie monitorowana przez Państwo. Największe firmy są również pod szczególną kontrolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie możliwości wykorzystywania przewagi kontraktowej. Te elementy w połączeniu z dużym ryzykiem wynikającym z nieprzewidywalnych sytuacji wpływający na produkcję zwierzęcą i roślinną (np. klęski żywiołowe, zarazy) wymagają odpowiedniego prawnego zabezpieczenia interesów firm.

Odpowiednio wynegocjowane i sporządzone kontrakty to podstawa bezpieczeństwa prowadzonej działalności w tej branży. Ogromne znaczenie mają także leasingi i kredyty bankowe, a także ubezpieczenia.

Firmy z branży rolno-spożywczej to także pracodawcy zatrudniający wielu pracowników, dla których świadczymy wsparcie prawne z zakresu prawa pracy. Nasz zespół specjalizuje się także w obsłudze producentów suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia, dla dzieci oraz tzw. nowej żywności. Obsługujemy także importerów żywności z UE i innych krajów, a także producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych dla firm z branży rolno-spożywczej, dostosowanych do specyfiki rynku.

W zakres oferty Kancelarii dla branży rolno-spożywczej wchodzą:

 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • pomoc w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru nad rynkiem żywnościowym, m.in. Sanepidem, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • negocjowanie i sporządzenie kontaktów oraz audyt zawartych umów;
 • bieżąca obsługa prawna i informowanie o zmianach prawnych wpływających na działalność firmy;
 • pomoc przy wdrażaniu procedur wewnętrznych, w tym w zakresie certyfikacji potwierdzającej jakość (np. DPP i ISO, HACCP) lub pozyskiwaniu certyfikatów ekologicznych;
 • obsługa prawna na etapie wprowadzania produktów na rynek i weryfikacji bezpieczeństwa żywności lub produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • doradztwo w zakresie kwalifikacji produktów i oświadczeń żywieniowych oraz zdrowotnych;
 • usługi prawne dla firm zajmujących się ekologicznym rolnictwem;
 • obsługa prawna przedsiębiorstw produkujących żywność modyfikowaną genetycznie;
 • wsparcie w zakresie reklamy, własności intelektualnej oraz ochrony znaków towarowych;
 • obsługa prawna dotycząca zbiorowego i indywidualnego prawa pracy;
 • pomoc prawna w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentacja w sporach sądowych;
 • wsparcie pozyskiwaniu stosownych zezwoleń, również dotyczących nieruchomości;
 • pomoc w uzyskaniu koncesji, m.in. tytoń, alkohol;
 • obsługa firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i sprzedażą wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych.

Doświadczenie:

W codziennej praktyce wspieramy firmy z branży rolno-spożywczej z obszaru całego kraju. Świadczymy bieżącą obsługę prawną, wskazując nowe przepisy wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw naszych klientów.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych i procesach zmierzających do uzyskania stosownych pozwoleń oraz koncesji. Wspieramy także przedsiębiorstwa na etapie wprowadzania produktów na rynek i podczas kontroli. Negocjujemy, a także przygotowujemy kontrakty, zabezpieczając interesy klienta.

Naszym klientami, którym świadczymy bieżące doradztwo prawne są:

 • jedna z największych na polskim rynku firm z branży mięsnej – doradzamy jej w ramach bieżącej obsługi prawnej;
 • jeden z krajowych liderów w zaopatrzeniu rolnictwa.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe, bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności spółki dla wiodącej polskiej firmy zajmującej się skupem, sprzedażą oraz transportem zwierząt hodowlanych.

 • Kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności spółki dla krajowego lidera zaopatrzenia rolnictwa.

 • Kompleksowe doradztwo prawne dla światowego lidera, zajmującego się produkcją i sprzedażą systemów do identyfikacji zwierząt hodowlanych.

Publikacje

Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadach

Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadach

23 grudnia 2020 | Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W grudniowym wydaniu magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadach”.  W publikacji autor omawia największą w ostatnich latach nowelizację Prawa Budowlanego, która weszła …

Ocena genetyczna i inne zmiany

Ocena genetyczna i inne zmiany

21 października 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W październikowym numerze magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Ocena genetyczna i inne zmiany”. Autor omawia przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa nowelizację ustawy o rozrodzie i hodowli zwierząt gospodarskich wskazując …

Dopłaty do kredytów

Dopłaty do kredytów

21 lipca 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W lipcowym numerze magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Dopłaty do kredytów”.  Autor omawia  możliwości pomocy dla rolników i spółek rolnych w zakresie spłaty kredytów bankowych jakie wprowadziła ustawy …

Niewiele ulg dla rolników

Niewiele ulg dla rolników

22 czerwca 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W czerwcowym numerze magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Niewiele ulg dla rolników”. Autor przedstawia i analizuje jakie możliwości pomocy dla rolników i spółek rolnych wprowadziła tzw. Tarcza …

Na blogu

Sukcesja na roli

Sukcesja na roli

4 stycznia 2021 | Piotr Pawłowski, Ewelina Bułkowska

Gospodarstwo trzeba kiedyś przekazać następcy. Przed tym dylematem wcześniej, czy później staje każdy rolnik. Gospodarstwo rolne to głównie grunt, czyli jeden z najcenniejszych składników majątku, jaki możemy posiadać. Kwestia sukcesji na roli musi być więc …

Inwestycje rolnicze na nowych zasadach

Inwestycje rolnicze na nowych zasadach

19 listopada 2020 | Piotr Pawłowski, Ewelina Bułkowska

Dnia 19 września 2020 roku weszła w życie największa w ostatnich latach nowelizacja Prawa budowlanego. Wprowadzone przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, jednocześnie zapewniając większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Obszerne zmiany w zasadach …