Rynek produktów rolno-spożywczych cechuje się wyjątkowo restrykcyjną regulacją prawną. Z naturalnych względów taka działalność jest dokładnie monitorowana przez Państwo. Największe firmy są również pod szczególną kontrolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie możliwości wykorzystywania przewagi kontraktowej. Te elementy w połączeniu z dużym ryzykiem wynikającym z nieprzewidywalnych sytuacji wpływający na produkcję zwierzęcą i roślinną (np. klęski żywiołowe, zarazy) wymagają odpowiedniego prawnego zabezpieczenia interesów firm.

Odpowiednio wynegocjowane i sporządzone kontrakty to podstawa bezpieczeństwa prowadzonej działalności w tej branży. Ogromne znaczenie mają także leasingi i kredyty bankowe, a także ubezpieczenia.

Firmy z branży rolno-spożywczej to także pracodawcy zatrudniający wielu pracowników, dla których świadczymy wsparcie prawne z zakresu prawa pracy. Nasz zespół specjalizuje się także w obsłudze producentów suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia, dla dzieci oraz tzw. nowej żywności. Obsługujemy także importerów żywności z UE i innych krajów, a także producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych dla firm z branży rolno-spożywczej, dostosowanych do specyfiki rynku.

W zakres oferty Kancelarii dla branży rolno-spożywczej wchodzą:

 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • pomoc w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru nad rynkiem żywnościowym, m.in. Sanepidem, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • negocjowanie i sporządzenie kontaktów oraz audyt zawartych umów;
 • bieżąca obsługa prawna i informowanie o zmianach prawnych wpływających na działalność firmy;
 • pomoc przy wdrażaniu procedur wewnętrznych, w tym w zakresie certyfikacji potwierdzającej jakość (np. DPP i ISO, HACCP) lub pozyskiwaniu certyfikatów ekologicznych;
 • obsługa prawna na etapie wprowadzania produktów na rynek i weryfikacji bezpieczeństwa żywności lub produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • doradztwo w zakresie kwalifikacji produktów i oświadczeń żywieniowych oraz zdrowotnych;
 • usługi prawne dla firm zajmujących się ekologicznym rolnictwem;
 • obsługa prawna przedsiębiorstw produkujących żywność modyfikowaną genetycznie;
 • wsparcie w zakresie reklamy, własności intelektualnej oraz ochrony znaków towarowych;
 • obsługa prawna dotycząca zbiorowego i indywidualnego prawa pracy;
 • pomoc prawna w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentacja w sporach sądowych;
 • wsparcie pozyskiwaniu stosownych zezwoleń, również dotyczących nieruchomości;
 • pomoc w uzyskaniu koncesji, m.in. tytoń, alkohol;
 • obsługa firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i sprzedażą wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych.

Doświadczenie:

W codziennej praktyce wspieramy firmy z branży rolno-spożywczej z obszaru całego kraju. Świadczymy bieżącą obsługę prawną, wskazując nowe przepisy wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw naszych klientów.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych i procesach zmierzających do uzyskania stosownych pozwoleń oraz koncesji. Wspieramy także przedsiębiorstwa na etapie wprowadzania produktów na rynek i podczas kontroli. Negocjujemy, a także przygotowujemy kontrakty, zabezpieczając interesy klienta.

Naszym klientami, którym świadczymy bieżące doradztwo prawne są:

 • jedna z największych na polskim rynku firm z branży mięsnej – doradzamy jej w ramach bieżącej obsługi prawnej;
 • jeden z krajowych liderów w zaopatrzeniu rolnictwa.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe, bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności spółki dla wiodącej polskiej firmy zajmującej się skupem, sprzedażą oraz transportem zwierząt hodowlanych.

 • Kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności spółki dla krajowego lidera zaopatrzenia rolnictwa.

 • Kompleksowe doradztwo prawne dla światowego lidera, zajmującego się produkcją i sprzedażą systemów do identyfikacji zwierząt hodowlanych.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat
Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

partner, radca prawny
Orest Ochocki

Orest Ochocki

partner, radca prawny
Kamil Misiak

Kamil Misiak

radca prawny

Publikacje

Piotr Pawłowski oraz Milena Gapska autorami serii artykułów dla miesięcznika Przedsiębiorca Rolny

Piotr Pawłowski oraz Milena Gapska autorami serii artykułów dla miesięcznika Przedsiębiorca Rolny

24 czerwca 2022 | Piotr Pawłowski, Milena Gapska | Przedsiębiorca Rolny

Od początku roku w miesięczniku Przedsiębiorca Rolny ukazała się seria 6 artykułów autorstwa prawników Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy (FSG Prawo): „Gdy nadejdzie susza czy nawalny deszcz” (styczeń 2022)„Jak nie stracić na inflacji” (luty 2022)„Umowa dzierżawy gruntu rolnego – wszystko …

Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadach

Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadach

23 grudnia 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W grudniowym wydaniu magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Inwestycje w gospodarstwach rolnych na nowych zasadach”.  W publikacji autor omawia największą w ostatnich latach nowelizację Prawa Budowlanego, która weszła …

Ocena genetyczna i inne zmiany

Ocena genetyczna i inne zmiany

21 października 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W październikowym numerze magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Ocena genetyczna i inne zmiany”. Autor omawia przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa nowelizację ustawy o rozrodzie i hodowli zwierząt gospodarskich wskazując …

Dopłaty do kredytów

Dopłaty do kredytów

21 lipca 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W lipcowym numerze magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Dopłaty do kredytów”.  Autor omawia  możliwości pomocy dla rolników i spółek rolnych w zakresie spłaty kredytów bankowych jakie wprowadziła ustawy …

Niewiele ulg dla rolników

Niewiele ulg dla rolników

22 czerwca 2020 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca Rolny

W czerwcowym numerze magazynu Przedsiębiorca Rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Niewiele ulg dla rolników”. Autor przedstawia i analizuje jakie możliwości pomocy dla rolników i spółek rolnych wprowadziła tzw. Tarcza …

Na blogu

Jak zbudować biogazownię na podstawie specustawy?

Jak zbudować biogazownię na podstawie specustawy?

24 sierpnia 2023 | Piotr Pawłowski

Coraz więcej rolników decyduje się na budowę biogazowni. Pozwala to m.in. wykorzystać wytwarzane w gospodarstwie odpady do produkcji taniej i czystej energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga zorganizowania właściwego zaplecza prawnego. W dniu 11 sierpnia 2023 roku w …

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

2 maja 2023 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

Trwają obecnie konsultacje społeczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (dalej: „Projekt” lub „Specustawa”). O rozpoczęciu prac nad Projektem mieliśmy okazję informować już w lutym tego roku. Projektodawca …

Uproszczenie regulacji w zakresie tworzenia biogazowni rolniczych

Uproszczenie regulacji w zakresie tworzenia biogazowni rolniczych

6 lutego 2023 | Łukasz Jankowski

Zgodnie z deklaracją sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego, zespół ekspertów pod jego kierownictwem przygotował projekt specustawy upraszający tworzenie biogazowni rolniczych. Projekt ustawy zakłada między innymi: brak konieczności uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji w …

Sukcesja na roli

Sukcesja na roli

4 stycznia 2021 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Gospodarstwo trzeba kiedyś przekazać następcy. Przed tym dylematem wcześniej, czy później staje każdy rolnik. Gospodarstwo rolne to głównie grunt, czyli jeden z najcenniejszych składników majątku, jaki możemy posiadać. Kwestia sukcesji na roli musi być więc …

Wody na gruncie rolnym

Wody na gruncie rolnym

2 grudnia 2022 | Piotr Pawłowski

Na ziemiach rolnych lub w ich pobliżu często występują zbiorniki wodne – naturalne lub sztuczne. Elementem wiejskiego krajobrazu są również rowy melioracyjne, mogące służyć odwadnianiu pól, gromadzeniu nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej …

Inwestycje rolnicze na nowych zasadach

Inwestycje rolnicze na nowych zasadach

19 listopada 2020 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Dnia 19 września 2020 roku weszła w życie największa w ostatnich latach nowelizacja Prawa budowlanego. Wprowadzone przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, jednocześnie zapewniając większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Obszerne zmiany w zasadach …