xxx

adwokat

l.jankowski@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski, hiszpański

Doświadczenie

Łukasz Jankowski, adwokat, specjalizuje się w projektach obejmujących optymalizację rozwiązań prawnych w zakresie umów handlowych. Obsługuje organizację procesów budowlanych zarówno od strony inwestorów, generalnych wykonawców, jak i podwykonawców. Oprócz przygotowywania umów i bieżącej obsługi prawnej, pozyskuje także decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, decyzje środowiskowe). 

Istotna część jego praktyki zawodowej koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarujących odpadami, w tym na uzyskiwaniu zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Reprezentuje podmioty w relacjach z organami kontroli. Przygotowuje umowy handlowe dla podmiotów gospodarczych oraz prowadzi ich bieżącą obsługę prawną. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. prowadząc procesy sądowe cywilne, jak i karne w wielkopolskich kancelariach.

Jest członkiem rady nadzorczej Fundacji Przymierze, przygotowuje artykuły do Przeglądu Komunalnego.

Łukasz Jankowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 r. ukończył aplikację adwokacką i uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W wolnych chwilach zajmuje się grami fabularnymi i strategicznymi oraz tańcem towarzyskim. Prywatnie miłośnik kinematografii.

Na blogu

Kary za zatory płatnicze oraz nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Kary za zatory płatnicze oraz nowe obowiązki dla przedsiębiorców

28 kwietnia 2020 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku 2020 w życie weszła istotna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.) – dalej „Ustawa”. Od roku 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może …

Specustawa dotycząca koronawirusa wprowadza mechanizm wstrzymujący działalność organów administracji i sądów

Specustawa dotycząca koronawirusa wprowadza mechanizm wstrzymujący działalność organów administracji i sądów

6 kwietnia 2020 | Łukasz Jankowski

Z dniem 31 marca 2020 r. w życie weszły przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej[1]. Jednym z bardzo istotnych skutków tej ustawy jest wprowadzenie do tzw. Specustawy wydanej 2 marca 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem chorobie …

Tarcza antykryzysowa najważniejsze zagadnienia dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa najważniejsze zagadnienia dla przedsiębiorców

30 marca 2020 | Katarzyna Gohling, Anna Przygocka , Alicja Hłond , Piotr Pawłowski , Łukasz Jankowski

Opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie wybranych istotnych zagadnień wynikających z  projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych …

Stan epidemii a siła wyższa

Stan epidemii a siła wyższa

24 marca 2020 | Łukasz Jankowski, Orest Ochocki

W dniu 20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzony został na obszarze Polski stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Poniżej jakopliki do pobrania przesyłamydwa kluczowe akty prawne, rzutujące na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz proponowane wzorcowe zawiadomienie o sile wyższej przygotowane z myślą o …