Projekty inwestycyjne, w szczególności infrastrukturalne, to złożone zadania, w które zaangażowane są różne podmioty. Obsługa prawna takich przedsięwzięć wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i szerokiego podejścia do problemu, na styku prawa cywilnego oraz administracyjnego. Realizacja inwestycji powinna być poprzedzona starannym planowaniem oraz zabezpieczeniem prawnym. Pomoc prawna jest nieodzowna, w zasadzie na każdym etapie inwestycji – od uzyskiwania zgód administracyjnych, przez zawieranie umów wykonawczych, po oddanie do użytkowania i sprzedaż. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania problemy najczęściej jeszcze się nie kończą. Z inwestycjami, szczególnie tymi dużymi, wiążą się często wieloletnie spory dotyczące wad i roszczeń gwarancyjnych.

Pomagamy także deweloperom przy organizacji procesu budowy i późniejszej sprzedaży inwestycji, w tym przez wsparcie w procesie pozyskania gruntów, pozwoleń administracyjnych, współpracy z konserwatorem zabytków i inspekcją nadzoru budowlanego oraz innymi urzędami. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam na wypracowanie know how w zakresie tworzenia umów deweloperskich. Wspieramy deweloperów w relacjach z nabywcami oferowanych przez nich lokali. Prowadzimy procesy komercjalizacji nieruchomości na potrzeby własne klientów lub ich najemców.

Realizacja inwestycji wymaga najczęściej zapewnienia odpowiedniej podstawy korporacyjnej. Nasz dział prawa handlowego zajmuje się kompleksowym przygotowaniem optymalnej struktury przedsięwzięcia.

Wspieramy nie tylko inwestorów i deweloperów, lecz także projektantów, architektów oraz przedsiębiorstwa budowlane. Pomagamy wykonawcom i podwykonawcom w prawnych aspektach specjalistycznych robót budowlanych. Doradzamy również generalnym wykonawcom realizującym duże zadania inwestycyjne. Dzięki naszemu zaangażowaniu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swoich zadaniach z poczuciem pełnego bezpieczeństwa.

Naszym klientom oferujemy wsparcie na każdym etapie realizowanej inwestycji. Zapewniamy przede wszystkim:

 • przygotowanie ogólnych ram prawnych dla całego projektu ze szczególną kalkulacją ryzyka i potencjalnych zagrożeń;
 • pełny due diligence przedmiotu inwestycji;
 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, których przedmiotem są nieruchomości, w szczególności doradztwo na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenia budowę i pozwolenia na użytkowanie, a także uzyskiwaniu pozwoleń zamiennych;
 • przygotowanie i realizację umów inwestycyjnych, w tym umów o generalne wykonawstwo oraz podwykonawczych;
 • przygotowywanie umów o wykonanie prac projektowych;
 • nadzór prawny nad poszczególnymi częściami projektu;
 • opracowywanie analiz i elastycznych konstrukcji prawnych dostosowanych do potrzeb klienta;
 • opracowanie projektów prospektów informacyjnych, umów deweloperskich, przygotowywanie procesu sprzedażowego w ramach inwestycji deweloperskich;
 • przygotowanie umów przedwstępnych oraz umów rezerwacyjnych;
 • wsparcie w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami;
 • tworzenie spółek celowych oraz ich obsługa w ramach wsparcia korporacyjnego;
 • obsługę sporów powstających na gruncie danej inwestycji, w tym dotyczących wad, gwarancji i innych podobnych roszczeń;
 • wsparcie dla producentów materiałów budowlanych.

Doświadczenie:

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z branży budowlanej oraz procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu nieruchomości, aż po oddanie inwestycji do użytkowania i komercjalizację. Doradzamy branży mieszkaniowej, jak i podmiotom oferującym powierzchnie komercyjne. Z usług kancelarii korzystają znani deweloperzy działający na rynku lokalnym i na terenie całego kraju, inwestorzy realizujący projekty dla sieci handlowych, firmy budowlane, spółki kapitałowe prowadzące specjalistyczne roboty budowlane i generalni wykonawcy.

Kompleksowo prowadziliśmy postępowania administracyjne dotyczące realizacji inwestycji, w tym skomplikowane postępowania dotyczące decyzji środowiskowych.

Prowadziliśmy także obsługę prawą dla producentów materiałów budowlanych, pomagając im w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek. Świadczyliśmy również usługi prawne przedsiębiorstwom budowlanym biorącym udział w przetargach publicznych.

Zapewnialiśmy kompleksowe wsparcie przy realizacji wielu inwestycji mieszkaniowych na terenie Poznania oraz w innych częściach Polski.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe doradztwo dla europejskiego lidera z sektora foodservice związane z otwarciem centrum magazynowo-logistycznego w centralnej Polsce, obejmujące przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości, a także doradztwo i reprezentacja w transakcji nabycia nieruchomości od jednostki samorządu terytorialnego oraz zawarcie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji.

 • Doradztwo w realizacji projektów inwestycyjnych związanych z budową zakładów produkcyjnych dla wiodących firm z branż poligraficznej, fleksograficznej, suplementów diety i produkcji spożywczej.

 • Bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach związanych z funkcjonowaniem spółki w Polsce dla polskiego oddziału amerykańskiego przedsiębiorstwa – generalnego wykonawcy obiektów logistycznych i zakładów przemysłowych.

 • Doradztwo i obsługa prawna drogowych kontraktów infrastrukturalnych, realizowanych w ramach inwestycji drogowych, w tym – m.in. A1, A2, A4, S3, S5, S7, S8, S19, S61 i S69.

 • Kompleksowa obsługa prawna kontraktów infrastrukturalnych związanych z modernizacją i rozbudową linii kolejowych PKP SA.

Zespół

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

partner, radca prawny
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

partner, adwokat
Bartosz Czupryniak

Bartosz Czupryniak

radca prawny
Mateusz Giera

Mateusz Giera

radca prawny
Katarzyna Janas

Katarzyna Janas

radca prawny
Kamil Misiak

Kamil Misiak

radca prawny
Marcin Frąckiewicz

Marcin Frąckiewicz

aplikant radcowski
Anna Wieczorek

Anna Wieczorek

radca prawny
Milena Gapska

Milena Gapska

aplikant radcowski
Łukasz Bonarski

Łukasz Bonarski

aplikant radcowski
Iga Ciesielska

Iga Ciesielska

aplikant radcowski
Magdalena Wilczyńska

Magdalena Wilczyńska

aplikant adwokacki

Publikacje

Partycypacja w remoncie dróg – artykuł Piotra Pawłowskiego

Partycypacja w remoncie dróg – artykuł Piotra Pawłowskiego

22 kwietnia 2024 | Piotr Pawłowski | Rzeczpospolita

W miastach, gdzie inwestycje budowlane rosną w szybkim tempie, infrastruktura drogowa staje się coraz bardziej obciążona. To prowadzi do nieuniknionych konieczności budowy lub modernizacji dróg publicznych. Czy deweloperzy muszą partycypować w kosztach budowy czy remontu dróg? …

Nowa formuła budowania osiedli – artykuł Piotra Pawłowskiego i Macina Frąckiewicza w Rzeczpospolitej

Nowa formuła budowania osiedli – artykuł Piotra Pawłowskiego i Macina Frąckiewicza w Rzeczpospolitej

11 maja 2023 | , Piotr Pawłowski , Marcin Frąckiewicz | Rzeczpospolita

Radca Prawny Piotr Pawłowski oraz aplikant radcowski Marcin Frąckiewicz na łamach Rzeczpospolitej omawiają ustawę, która weszła w życie ustawa 1 marca 2023 roku i wprowadziła nową formułę budowy mieszkań, ułatwiając realizowanie inwestycji przez kooperatywy mieszkaniowe.   Ustawa umożliwia nie …

Piotr Pawłowski autorem artykułu w Rzeczpospolitej.

Piotr Pawłowski autorem artykułu w Rzeczpospolitej. "Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę"

28 października 2022 | , Piotr Pawłowski |

W poniedziałek (24.10), Rzeczpospolita opublikowała drugą część artykułu naszego wspólnika i radcy prawnego Piotra Pawłowskiego, o tym jak klasa gruntu może blokować inwestycje w fotowoltaikę.Zapraszamy do lektury!

Piotr Pawłowski oraz Milena Gapska autorami serii artykułów dla miesięcznika Przedsiębiorca Rolny

Piotr Pawłowski oraz Milena Gapska autorami serii artykułów dla miesięcznika Przedsiębiorca Rolny

24 czerwca 2022 | , Piotr Pawłowski , Milena Gapska | Przedsiębiorca Rolny

Od początku roku w miesięczniku Przedsiębiorca Rolny ukazała się seria 6 artykułów autorstwa prawników Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy (FSG Prawo): „Gdy nadejdzie susza czy nawalny deszcz” (styczeń 2022)„Jak nie stracić na inflacji” (luty 2022)„Umowa dzierżawy gruntu rolnego – wszystko …

Ile przedsiębiorca zapłaci za bezwzględne prawo własności gruntu

Ile przedsiębiorca zapłaci za bezwzględne prawo własności gruntu

21 grudnia 2018 | , Piotr Pawłowski | Rzeczpospolita

Znaczna część gruntów na terenie kraju oddanych w użytkowanie wieczyste zmieni z dniem 1 stycznia 2019 r. swój status prawny. Wygaśnięcie tego prawa i przekształcenie go w jednolite prawo własności stanie się …

Ratunkiem jest podział

Ratunkiem jest podział

12 października 2018 | , Piotr Pawłowski | Przedsiębiorca rolny

Skoro działki o powierzchni mniejszej od 0,3 ha można sprzedać bez ograniczeń, to właściciel nieruchomości rolnej, aby uniknąć stosowania przepisów UKUR, przed sprzedażą powinien swoją nieruchomość podzielić geodezyjnie. Zobacz link.

Na blogu

Zegar tyka w sprawie planów ogólnych – co powinien wiedzieć inwestor?

Zegar tyka w sprawie planów ogólnych – co powinien wiedzieć inwestor?

18 czerwca 2024 | Magdalena Wilczyńska

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązuje już od 24 września 2023 roku. Zakłada ona wygaszenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i wprowadzenie planów ogólnych. W związku z tym, że studia mają …

Nowy plan na lokalizację instalacji OZE – czy lepszy?

Nowy plan na lokalizację instalacji OZE – czy lepszy?

12 listopada 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

W dniu 24 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od dawna zapowiadana i budząca emocje wśród inwestorów. Powiedzieć „nowelizacja" to zdecydowanie zbyt mało. To swego rodzaju rewolucja w …

Prawidłowa umowa z projektantem – w interesie obu stron

Prawidłowa umowa z projektantem – w interesie obu stron

26 października 2020 | Milena Gapska

Niezwykle ważnym, a niestety często pomijanym elementem umowy o prace projektowe, jest unormowanie kwestii praw autorskich do projektu budowlanego. Właściwie skonstruowana umowa pozwala na należyte zabezpieczenie interesów projektanta będącego twórcą utworu, ale także inwestora. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione …

Nowelizacja Prawa budowlanego – w jaki sposób stosować nowe przepisy?

Nowelizacja Prawa budowlanego – w jaki sposób stosować nowe przepisy?

1 października 2020 | Piotr Pawłowski

W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowela wprowadza wiele zasadniczych zmian, w tym w zakresie formy projektu budowlanego, prowadzenia robót budowlanych, przenoszenia pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej, czy sankcjonowania niezgodnego z …

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę

26 września 2022 | Piotr Pawłowski

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty. Grunty rolne i leśne podlegają klasyfikacji ze względu na …

Relacja pomiędzy kaucją gwarancyjną a upadłością kontrahenta

Relacja pomiędzy kaucją gwarancyjną a upadłością kontrahenta

22 lipca 2021 | Łukasz Jankowski

Wykonanie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane często jest zabezpieczane przez złożenie kaucji gwarancyjnej przez wykonawcę robót. Z kaucji takiej, zatrzymywanej przez inwestora, możliwe jest rozliczanie należności inwestora określonych w umowie. Najczęściej będą to kary umowne, szkody poczynione przez …