Fuzje i przejęcia to kluczowy obszar naszej praktyki, zapewniający kompleksowe wsparcie przy realizacji transakcji kapitałowych. Oferujemy usługi doradcze przy procesach fuzji i przejęć zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Zapewniamy wsparcie na etapie badania prawnego due diligence, jak również w trakcie negocjacji umów, przygotowania dokumentacji oraz sfinalizowania projektu. Świadczymy również usługi w zakresie szeroko rozumianych przekształceń prawnych podmiotów gospodarczych. Dbamy o jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo transakcji uwzględniając nie tylko ich aspekty prawne, ale również organizacyjne, biznesowe i podatkowe. Poszukujemy zawsze optymalnych modeli procesów M&A, które będą dostosowane do oczekiwań i założeń biznesowych naszych klientów, a zarazem będą minimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów. 

Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek:

  • przygotowanie ogólnych ram prawnych dla całego projektu ze szczególną kalkulacją ryzyka i potencjalnych zagrożeń;
  • wsparcie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz porozumień joint-venture;
  • pełny audyt due diligence przedmiotu inwestycji;
  • prowadzenie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, w tym niestandardowych podwyższeń kapitału zakładowego i emisji akcji;
  • kompleksowe wsparcie przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw oraz ZCP;
  • nadzór prawny nad poszczególnymi etapami inwestycji.

Doświadczenie

W dotychczasowej działalności zajmowaliśmy się kilkudziesięcioma procesami przekształceń, przejęć i fuzji. Realizowane przez nas projekty dotyczyły zarówno mniejszych przedsiębiorców, jak i największych grup kapitałowych w Polsce, w szczególności z sektora budowlanego.

Zespół kancelarii miał przyjemność uczestniczyć w wielu projektach realizowanych przez swoich klientów, w szczególności dotyczących opracowania koncepcji budowy i uruchomienia biogazowni, realizacji zmiany wizerunku jednej z sieci telefonii komórkowej, wprowadzania na rynek nowych usług oraz rozpoczynania produkcji i sprzedaży towarów.

Wybrane projekty

  • Realizacja kilkudziesięciu projektów M&A, obejmujących transakcje i inwestycje, zarówno po stronie sprzedających (sell-side), jak i kupujących (buy-side) dla wiodących podmiotów z branż m.in. spożywczej, fitness i sportowej, budowlanej, projektowej, filmowej, infrastrukturalnej, meblarskiej, poligraficznej, fleksograficznej oraz produkcji urządzeń specjalistycznych dla budownictwa.

  • Doradztwo przy projektach M&A, obejmujących akwizycję podmiotów z branży medycznej dla światowego lidera usług z tego sektora, notowanego na giełdzie frankfurckiej.

  • Doradztwo w projektach obejmujących emisję obligacji i emisję warrantów subskrypcyjnych dla grupy spółek z sektora ochrony zdrowia.

  • Kompleksowe doradztwo i realizacja projektów transakcyjnych, obejmujących całe przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, składniki przedsiębiorstw (asset deal) oraz kontrakty, dla wiodących firm z branż m.in. spożywczej, informatycznej, budowlanej i poligraficznej.

Publikacje

Przejęcie Home.pl. UOKiK wyręcza się przedsiębiorcami

Przejęcie Home.pl. UOKiK wyręcza się przedsiębiorcami

18 września 2015 | Michał Sobczyński | Money.pl

Zgoda UOKiK niezbędna na zmianę właściciela Home.pl z komentarzem mec. Michała Sobczyńskiego. Zapraszamy do lektury. Link.

Na blogu

Stan epidemii a siła wyższa

Stan epidemii a siła wyższa

24 marca 2020 | Łukasz Jankowski, Orest Ochocki

W dniu 20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzony został na obszarze Polski stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Poniżej jakopliki do pobrania przesyłamydwa kluczowe akty prawne, rzutujące na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz proponowane wzorcowe zawiadomienie o sile wyższej przygotowane z myślą o …