xxx

radca prawny

m.podjacka@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski
Podjacka Magdalena

Doświadczenie

Magdalena Podjacka jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów reorganizacyjnych spółek (przekształcenia, połączenia, jak również działania związane z przeniesieniem składników majątku lub przeprowadzaniem zmian w strukturze udziałowej). Przygotowuje umowy spółek, umowy pomiędzy wspólnikami, porozumienia wewnątrz grup kapitałowych i inne dokumenty niezbędne do funkcjonowania podmiotów gospodarczych zgodnie z intencjami klienta. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów handlowych.

Dodatkowo specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Przeprowadzała audyty ochrony danych osobowych oraz kompleksowe wdrożenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, w tym w ramach działalności sklepów internetowych. Doradzała też w zakresie umów wdrożeniowych IT. Jest również współautorką publikacji książkowej „Ochrona danych osobowych okiem e-commerce managera” (wyd. 2022).

Doradzała klientom polskim i zagranicznym w zakresie spraw korporacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań rejestrowych, obejmujące zakładanie nowych podmiotów oraz ich likwidacji, a także przeprowadzaniu wszelkich zmian korporacyjnych. Uczestniczyła również w badaniach due dilligence, w szczególności w zakresie kwestii korporacyjnych i ochrony danych osobowych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu, kończąc ją z wyróżnieniem. Egzamin zawodowy zdała i została wpisana na listę radców prawnych w 2018 r. W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe „Prawo nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorców, w tym w największych łódzkich kancelariach oraz dużej międzynarodowej kancelarii prawnej (biuro w Poznaniu).

W wolnym czasie lubi czytać książki, jeździć na rowerze lub chodzić na leśne spacery. Poza tym jest miłośniczką teatru, górskich wędrówek i dobrych ciast.