Wspieramy naszych Klientów w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ZCP (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Nie tylko zabezpieczamy prawnie i organizacyjnie samą transakcję, ale – na życzenie naszych Klientów – w sposób kompleksowy koordynujemy również cały proces przygotowania sprzedaży oraz wdrożenia w życie jej skutków. Świadczymy pomoc prawną zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, dzięki czemu doskonale wiemy, na jakie praktyczne kwestie każdy z nich powinien zwrócić uwagę.

Sprzedaż przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa to często duże wyzwanie biznesowe, organizacyjne i prawne, które zaczyna się na dużo wcześniej przed samą transakcją, a kończy – na długo po zawarciu umowy. Patrzymy na cały proces kompleksowo, aby zapewnić naszym Klientom nie tylko osiągnięcie ich biznesowych założeń, ale również prawne bezpieczeństwo dla nich i prowadzonego biznesu.

Uwzględniamy przy takiej transakcji specyfikę wynikającą z przedmiotu sprzedaży (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), a także odrębne zasady odpowiedzialności stron wynikające z transakcji sprzedaży (zbycia lub nabycia) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, np. odpowiedzialności stron wobec siebie oraz wobec osób trzecich, a także zasad odpowiedzialności między stronami z tytułu roszczeń osób trzecich.

Oferta Kancelarii obejmuje wszelkie aspekty transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, w tym:

  • audyt stanu prawnego oraz podatkowego sprzedawanego przedsiębiorstwa: przeprowadzamy analizę prawną, podatkową i organizacyjną przedsiębiorstwa (lub ZCP), które ma być przedmiotem transakcji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że podstawą bezpiecznej i skutecznej transakcji jest pełna świadomość co do sytuacji prawnej i finansowej danego podmiotu;
  • przygotowanie schematu i harmonogramu działań poprzedzających transakcję sprzedaży i następujących po sprzedaży – mamy pełną świadomość, że zbycie przedsiębiorstwa to dużo więcej niż podpisanie umowy sprzedaży – wraz z naszymi Klientami przygotowujemy jasny i kompleksowy scenariusz niezbędnych działań;
  • przygotowanie treści umowy sprzedaży i negocjacje z drugą stroną – właściwa umowa, zabezpieczająca interesy naszego Klienta to dla nas priorytet; przygotujemy jej treść i – na życzenie Klienta – przeprowadzimy negocjacje z drugą stroną, dbając o to, aby ostateczne zapisy zabezpieczały naszego Klienta prawnie i biznesowo;
  • przygotowanie kompletu dokumentacji związanej ze zbyciem przedsiębiorstwa – doskonale wiemy, że umowa to nie wszystko: przygotowanie kompleksowej dokumentacji pozwoli naszemu Klientowi przygotować się do transakcji oraz jej skutków na każdym niezbędnym polu: prawnym, podatkowym, finansowym i organizacyjnym;
  • uczestnictwo w podpisaniu dokumentacji transakcyjnej, a także zamknięciu transakcji;
  • wdrożenie nabytego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do bieżącej działalności – nabycie przedsiębiorstwa to pierwszy i najważniejszy krok dla osiągnięcia nowych biznesowych celów. Wspieramy naszych Klientów również na kolejnym etapie – wdrożenia składników majątkowych do ich działalności gospodarczej.

Nasze wsparcie w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa kierujemy do każdej ze stron transakcji:

  • do strony sprzedającej: wspieramy sprzedającego na każdym etapie zbycia przedsiębiorstwa – od etapu poszukiwania kontrahenta, przez przygotowanie całej transakcji sprzedaży oraz niezbędnej dokumentacji, aż po odpowiednie zaewidencjonowanie skutków transakcji (w zależności od jej przedmiotu i składników przedsiębiorstwa);
  • do strony kupującej: oferujemy kupującemu pomoc prawną już od etapu audytu nabywanej spółki, przez negocjacje i koordynowanie procesu zakupu, aż po przygotowanie i wdrożenie nabytego przedsiębiorstwa lub ZCP do regularnej działalności.

Zespół

Michał Sobczyński
partner zarządzający, adwokat
Orest Ochocki
partner, radca prawny
Kamil Misiak
radca prawny
Krzysztof Mydlak
radca prawny
Agnieszka Raczewska
radca prawny
Klaudia Grochowska
radca prawny
Mateusz Karliński
aplikant radcowski
Jakub Krzywoń
aplikant radcowski
Marcin Pilarski
konsultant prawny